Volby do obou komor AS UPCE za volební celek FZS

6. 12. 2022

Volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice

proběhnou ve dnech 5. 12. (9:00) - 6. 12. 2022 (16:00)  elektronickou formou a to na adrese https://evolby.upce.cz/

 

Kandidáti do komory akademických pracovníků:

BLANAŘ Vít Mgr. Ph.D.

ČERNOHORSKÁ Iveta Mgr.

FALTOVÁ Barbora Mgr.

HLAVÁČKOVÁ Eva Mgr. Ph.D.

PODESZWA Ondřej Mgr. et Mgr.

ŠKVRŇÁKOVÁ Jana Mgr. Ph.D.

ŠOUKALOVÁ Kristýna Mgr. Ph.D.

VÁCLAVÍKOVÁ Klára Mgr. Ph.D.

 

Kandidáti do komory studentů:

HOFFMAN David (student bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství)

KAŠPAROVÁ Anděla (studentka bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství)

ŠAFÁRIKOVÁ Dominika (studentka bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, prezenční forma)

 

Volební komise

Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D. - předsedkyně

Mgr. Kateřina Kmentová

Mgr. Marie Chrástecká

 

Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa                   

předseda Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií

Mgr.et Mgr. Ondřej Podeszwa
předseda AS FZS