Výsledky fakultního kola studentské vědecké konference

19. 3. 2019

Fakultní kolo již 16. studentské vědecké konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice má své oceněné studenty.

Tito studenti budou své práce prezentovat 10. dubna 2019  na  XIV. Celostátní studentské vědecké konferenci bakalářských a magisterských nelékařských  zdravotnických oborů.

 

Kategorie bakalářského studia

1. místo

Jana Spolková, studentka 3. ročníku bakalářského studia oboru Porodní asistenka

"Informační mapa péče pro ženu s porodním poraněním".

 

2. místo

Radek Zemánek, student 3. ročníku bakalářského studia oboru Zdravotnický záchranář

"Diferenciální diagnostika bolesti na hrudi: simulační studie".

 

3. místo

Marie Kučerová, studentka 3. ročníku bakalářského studia oboru Porodní asistentka

"Péče o chrup a dutinu ústní v těhotenství".

 

 

Kategorie magisterského studia

1. místo

Bc. Iva Benešová, studentka 2. ročníku magisterského studia oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

"Hodnocení parametrů hlasových funkcí, polykání a kvality života u pacientů s karcinomem hrtanu".

 

2. místo

Bc. Andrea Bareva, studentka 2. ročníku magisterského studia oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech

"Identifikace a saturace potřeb terminálně nemocných pacientů".

 

3. místo

Bc. Andrea Benešová, studentka 2. ročníku magisterského studia oboru Perioperační péče

"Hodnocení normotermie u operačních výkonů na ORL pracovišti".

 

Blahopřejeme!!