Výsledky přijímacího řízení 2019/2020 (Bc.)

27. 5. 2019

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020 (Bc.)

V úterý 4. 6. 2019 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Výsledky přijímacího řízení do oboru Zdravotnický záchranář budou zveřejněny po II. části (testy fyzické zdatnosti) v pondělí 17. 6. 2019 po 14.00 hodině.

Výsledky naleznete na stránkách fakulty, na odkazu https://portal.upce.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html po zadání Vašeho univerzitního čísla (viz pozvánka), rodného čísla a iniciálů.

Vysvětlení k uděleným rozhodnutím o přijetí:

Přijat na základě přijímací zkoušky – uchazeč získal požadovaný počet bodů (z testu z biologie) k přijetí, splnil všechny podmínky přijímacího řízení, dodal úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, obdrží rozhodnutí o přijetí a pozvánku k zápisu do studia, který se bude konat 2. července 2019 (prezenční studium), 3. července 2019 (kombinované studium).

Přijat mimo přijímací řízení – uchazeč získal požadovaný počet bodů (z testu z biologie) k přijetí, nedodal k datu vyhotovení rozhodnutí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, obdrží oznámení o výsledku přijímací zkoušky a pozvánku k zápisu do studia. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč dodat nejpozději do termínu zápisu uvedeného na pozvánce k zápisu. Uchazeči, kteří ani v den zápisu nebudete mít tuto úředně ověřenou kopii k dispozici (z důvodu neúspěchu u maturity), zašlou děkance fakulty písemnou žádost o dodatečný termín zápisu, který se bude konat 13. 9. 2019.

Další udělená rozhodnutí:

  • Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu
  • Nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky
  • Nedostavil se k přijímacímu řízení
  • Pozván k druhé části přijímacího řízení – fyzické testy

 

 

 

Monika Kofferová
Studijní oddělení FZS