Výstava fotografií "Jsem sestra"

29. 9. 2021

Na naší fakultě proběhlo zahájení putovní výstavy fotografií "Jsem sestra" od světoznámého fotografa prof. Mgr. Jindřicha Štreita, dr.h.c. Součástí výstavy byl křest katalogu "Jsem sestra".


Výstava fotografií je realizována v rámci kampaně Nursing now na podporu ošetřovatelských profesí. Cílem výstavy je nejen podpořit nelékařské zdravotnické profese, ale také ukázat jejich obrovský význam ve společnosti, jejich perspektivu a vysokou uplatnitelnost na trhu práce, a ukázat emoce, krásu a lidskost, se kterou jsou vykonávány. Projekt podporují také Mgr. Alice Strnadová, MBA, Hlavní sestra ČR nebo MZ ČR Zahájení výstavy fotografií „Jsem sestra“ – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Výstava ve společných prostorách Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Střední zdravotnické školy Pardubice potrvá do 8. října. V termínu 10.-22. října si ji mohou návštěvníci prohlédnout v prostorách Paláce Pardubice.

Mgr. Miroslava Jiráková, MBA
Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice