XV. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů - ZRUŠENO!

Uložit do kalendáře 23-04-2020 8:00 23-04-2020 15:45 Czech republic/Europe XV. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů - ZRUŠENO! Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice si dovoluje Vás pozvat na XV. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů     Cílem konference... posluchárna ZE1 Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice
23. 04. 2020 posluchárna ZE1 Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice
XV. Celostátní studentská vědecká konference  bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů,

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice si dovoluje Vás pozvat na

XV. Celostátní studentská vědecká konference

bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

 

 

Cílem konference je zprostředkovat setkání studentů, akademických pracovníků a odborné veřejnosti v oblasti ošetřovatelství, porodní asistence, záchranářství a zdravotně-sociální péče z vysokých škol České republiky. Na konferenci studenti prezentují výsledky svých vědecko-výzkumných prací, kterých dosáhli v rámci svého studia. Prezentace probíhá před odbornou komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z praxe. Komise na závěr konference vybere a ocení nejlepší práce.

FZS
Hana Štosová, e-mail: hana.stosova@upce.cz