Celostátní studentská konference 2020 - ZRUŠENO

 

XV. Celostátní studentskou vědeckou konferenci
bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů,

 

která se bude konat dne

 

23. dubna 2020

 v areálu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice

 

Registrace:                8:00 - 9:00

Odborný program:  9:00 - 16:30

 

Cílem konference je zprostředkovat setkání studentů, akademických pracovníků a odborné veřejnosti v oblasti ošetřovatelství, porodní asistence, záchranářství a zdravotně-sociální péče z vysokých škol České republiky. Na konferenci studenti prezentují výsledky svých vědecko-výzkumných prací, kterých dosáhli v rámci svého studia. Prezentace probíhá před odbornou komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z praxe. Komise na závěr konference vybere a ocení nejlepší práce.

Registrační poplatek pro studentskou konferenci nebyl stanoven.

 

K aktivní účasti se mohou přihlásit studenti bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a studenti magisterského navazujícího studia programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence.

 

Na konferenci jsou vítání všichni studenti a akademičtí pracovníci!

 

Uzávěrka přihlášek: 

pro aktivní účast je 22. 3. 2020 (včetně vložení abstrakt)

pro pasivní účast je 5. 4. 2020

 

Registrační formulář naleznete zde.

Požadavky na abstrakt pro aktivní účastníky naleznete zde.

 

 

 

 

Kontaktní osoba: Hana Štosová, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, hana.stosova@upce.cz, tel. 466 037 753

Rozšířit fotografii: 
false