XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí

Uložit do kalendáře 24-01-2019 8:30 25-01-2019 17:00 Czech republic/Europe XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí  Česká společnost pro léčbu rány pořádá  ve spolupráci    s  Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice,           s  Pardubickou nemocnicí,... Univerzitaní aula, Studentská 519, Pardubice
24. 01. - 25. 01. 2019 Univerzitaní aula, Studentská 519, Pardubice

 Česká společnost pro léčbu rány pořádá

 ve spolupráci

   s  Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice,     

     s  Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

 

XVII. celostátní  kongres s mezinárodní  účastí

 

na  téma:                   mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

 

záštitu nad kongresem laskavě převzali :   rektor  Univerzity Pardubice

                                                                    hejtman  Pardubického kraje 

 

 

termín:                                          24.- 25. leden 2019

místo konání:                               Univerzita Pardubice  - velká aula a přilehlé učebny

 

     Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

     Okruhy přednášek budou : nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy, infekce v ráně, debridement, onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha , popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran. Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kasuistiky.

 

                                  Přijměte opět naše srdečné pozvání k účasti na kongresu v městě perníku.

 

 

                                                                      prim. MUDr. I. Bureš

                                               Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, NPK a.s.

                                                                 člen předsednictva výboru ČSLR

 

 

      Prof. MUDr. A. Pospíšilová, CSc.                                                        Doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika FN Brno                                            Chirurgická klinika FN u Svaté Anny, Brno

      člen předsednictva výboru ČSLR                                                        člen předsednictva výboru ČSLR

ČSLR - Česká společnost pro léčbu rány
Eva Novotná