Zápis do vyšších ročníků 2020/2021

11. 8. 2020

Zápisy do vyšších ročníků 2020/2021 proběhnou ve dnech 2. 9. (NMgr. obory) a 9. 9. (Bc. obory). Pokyny k zápisům vč. harmonogramu najdete v přiloženém dokumentu.

Upozornění!

Zápisy pro Bc. obory se budou konat z kapacitních důvodů v Aule Arnošta z Pardubic  (budova UA, vedle univerzitní knihovny), Studentská 519, Pardubice.