Zápisy do 1. ročníků 2019/2020

23. 6. 2019

Zápisy do 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční formě proběhnou 2. července 2019 od 8.30 hodin na Fakultě zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice.

Zápisy do 1. ročníku bakalářského studijního programu v kombinované formě proběhne 3. července 2019 od 8.30 hodin na Fakultě zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice.

Zápisy do 1. ročníků magisterských studijních programů v kombinované formě proběhne 3. července 2019 od 8.30 hodin na Fakultě zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice.

Podrobné harmonogramy průběhu zápisů jsou přílohou zaslané pozvánky.

Monika Kofferová
Studijní oddělení FZS