Zasedání AS FZS - volba děkana

Uložit do kalendáře 13-03-2019 18:00 13-03-2019 19:00 Czech republic/Europe Zasedání AS FZS - volba děkana 10. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, se bude konat ve středu 13. března 2019 od 18:00 hodin v učebně ZE 3 Program zasedání: Zahájení zasedání,... ZD ZAS - FZS UPa
13. 03. 2019 ZD ZAS - FZS UPa

10. řádné zasedání Akademického senátu

Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice,

se bude konat

ve středu 13. března 2019 od 18:00 hodin

v učebně ZE 3

Program zasedání:

  1. Zahájení zasedání, jmenování skrutátorů;
  2. Schválení programu zasedání;
  3. Výsledky volby do nového Akademického senátu FZS;
  4. Zhodnocení organizace a průběhu činností souvisejících s volbou kandidáta na funkci děkana/děkanky FZS UPa;
  5. Volba kandidáta/kandidátky na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií UPa;
  6. Různé
Akademický senát FZS UPa
Mgr. Barbora Faltová
466 037 799