FZS má nejnovější verzi SIMULOVANÉHO PACIENTA

25. 9. 2018

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice je jako první v ČR majitelem nejnovější verze simulovaného pacienta Apollo od firmy Medim.

Tato výuková pomůcka jednoznačně rozšiřuje kvalitu výuky napříč všemi studijními obory.

SA Apollo umožnuje komplexní simulaci různých scénářů akutních stavů např. anafylaktický šok - vystupňované alergické reakce, umožňuje nácvik rozšířené neodkladné péče - elektroimpulzoterapii, punkce pneumothoraxu, zavedení hrudní drenáže, zajištění dýchacích cest  včetně koniopunkce a mnoho dalších.

Model může demonstrovat všechny fyziologické funkce, reaguje fyziologicky na podané léky, umožnuje zevní krvácení.

Vyučující může simulovat hlas pacienta propojením modelu s vysílačkou.

Standartně je možné měřit tlak, EKG, srdeční ozvy,  dýchání - poslech, střevní peristaltiku.

 

Michaela Zákoutská

propagace a vnější vztahy FZS