2. kolo přijímacího řízení

 

Elektronická přihláška

Lhůta pro podání přihlášek:   26. srpna 2019

 

Druhé kolo přijímacího řízení je vyhlášeno v těchto studijních programech/oborech bakalářského stupně, v prezenční formě studia:

B5345 Specializace ve zdravotnictví

  • studijní obor 5345R010 Radiologický asistent

B5350 Zdravotně sociální péče

  • studijní obor 5345R031 Zdravotně-sociální pracovník

Druhé kolo přijímacího řízení je vyhlášeno v těchto studijních programech/oborech magisterského stupně, v kombinované formě studia:

N5345 Specializace ve zdravotnictví

  • studijní obor 5345T035 Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

N5341 Ošetřovatelství

  • studijní obor 5341T016 Ošetřovatelská péče v interních oborech

 

Podrobné informace o přijímacím řízení 2019/2020 najdete ve směrnicích pro bakalářské a magisterské studijní programy.

Předpoklady:

- navazující magisterský studijní program Ošetřovatelství - pouze pro absolventy oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství

- navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví- pouze pro absolventy oboru Porodní asistentka

 

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ

Podle § 50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.

PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ

Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se nepřijatý uchazeč může proti rozhodnutí odvolat, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení písemného rozhodnutí děkana. Odvolání podává děkanovi fakulty.

false
Rozšířit fotografii: 
true