2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu lze podávat elektronickou formou od 15. 6. 2020  http://eprihlaska.upce.cz  .

Lhůta pro podání přihlášek a uhrazení poplatku je do 31. července 2020.


Bakalářské studium

Dodatečné přijímací řízení je vyhlášeno ve studijním programu bakalářského stupně, prezenční forma studia:

  • B5350 Zdravotně sociální péče

Navazující magisterské studium

Dodatečné přijímací řízení je vyhlášeno ve studijních programech/oborech navazujícího magisterského stupně, kombinovaná forma studia:

  • N5341 Ošetřovatelství, studijní obor 5341T016 Ošetřovatelská péče v interních oborech,
  • N5345 Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 5345T035 Perioperační péče v gynekologii a porodnictví.

 

 

Termín přijímací zkoušky ve 2. kole přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia je 17. srpna 2020.

 


Rozšířit fotografii: 
false