Kritéria přijetí, směrnice, obsah zkoušek, ukázky testů

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021/2022


 

 • pro bakalářské studium:                      26. 5. 2021
 • pro navazující magisterské studium:   19. 5. 2021

 

Místo konání:    
Fakulta informatiky a elektrotechniky Univerzity Pardubice, nám. Čs. legií 565, 530 02  Pardubice (místnost bude upřesněna na pozvánce)

 


Bakalářské studium:

Předpokad přijetí u všech studijních programů: ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání. Součástí přihlášky je lékařské potvrzení. Další informace viz směrnice k přijímacímu řízení.

Název

Forma

Přijímací zkouška

Podrobné podmínky přijeti

B0913P36004

Všeobecné ošetřovatelství

PS

KS

 • písemný test z biologie orientované na člověka

Směrnice

č. 7/2020

B0913P36008

Zdravotnické záchranářství

PS

 • písemný test z biologie orientované na člověka,
 • test fyzické zdatnosti (po úspěšném splnění testu z biologie)

Směrnice

č. 9/2020

B0988P24002

Zdravotně sociální péče

PS

 • písemný test z biologie orientované na člověka
 • písemný test ze základů společenských věd

Směrnice

č. 10/2020

B0913P369999

Porodní asistence

PS

 • písemný test z biologie orientované na člověka

Směrnice

č. 8/2020

B0914P369998

Radiologická asistence

PS

 • písemný test z biologie orientované na člověka,
 • písemný test z fyziky

Směrnice

č. 11/2020

 

 

Navazující magisterské studium:

 

Předpokad přijetí u studijního programu

 • Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelská péče v interních oborech - ukončené bakalářské studium,  pouze pro absolventy studijního oboru Všeobecná sestra nebo studijního programu Ošetřovatelství
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče - ukončené bakalářské studium, pouze pro absolventy oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství
 • Specializace v porodnictví - Perioperační péče - ukončené bakalářské studium, pouze pro absolventy oboru Porodní asistentka nebo Porodní asistence

Další informace viz směrnice k přijímacímu řízení.

 

Název

Forma

Přijímací zkouška

Podrobné podmínky přijeti

N5341T0016

Ošetřovatelství

obor: Ošetřovatelská péče v interních oborech

KS

 • písemný test z ošetřovatelství, psychologie, chirurgie a vnitřního lékařství

Směrnice

č. 12/2020

N0913P369997

Specializace v ošetřovatelství – Perioperační péče

KS

 • písemný test z ošetřovatelství, psychologie a chirurgie

Směrnice

č. 13/2020

N0913P369996

Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče

KS

 • písemný test z porodní asistence, klinických předmětů (gynekologie, porodnictví, neonatologie) a psychologie

Směrnice

č. 14/2020

 

 

 

Podrobné informace O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2021/2022 ve SMĚRNICÍCH pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy.

 

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ

Podle § 50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.

 

PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ

Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se nepřijatý uchazeč může proti rozhodnutí odvolat, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení písemného rozhodnutí děkana. Odvolání podává děkanovi fakulty.


 

Rozšířit fotografii: 
false