Kritéria přijetí, směrnice, obsah zkoušek, ukázky testů

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021/2022


 

Upozornění!!!

V návaznosti na nové rozhodnutí MŠMT o konání didaktické části maturitní zkoušky v období od 24. - 26. 5. 2021 došlo ke změně termínu přijímací zkoušky pro Bc. studijní programy Všeobecné ošetrřovatelství, Zdravonické záchranářství, Porodní asistence. Místo konání: Fakulta informatiky a elektrotechniky Univerzity Pardubice, nám. Čs. legií 565, 530 02  Pardubice (místnost bude upřesněna na pozvánce)

 

Termín konání přijímací zkoušky:           

 • 19. 5. 2021 (Všeobecné ošetřovatelsví)
 • 20. 5. 2021 (Zdravotnické záchranářství, Porodní asistence)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  pro Bc. studijní programy Zdravotně sociální práce, Radiologická asistence byla ZRUŠENA.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  pro  všechny NMgr. studijní programy byla ZRUŠENA.

 

 


Bakalářské studium:

Předpokad přijetí u všech studijních programů: ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání. Součástí přihlášky je lékařské potvrzení. Další informace viz směrnice k přijímacímu řízení.

Název

Forma

Přijímací zkouška

Podrobné podmínky přijeti

B0913P36004

Všeobecné ošetřovatelství

PS

KS

 • písemný test z biologie orientované na člověka

Směrnice č. 7/2020

Směrnice č. 2/2021

B0913P36008

Zdravotnické záchranářství

PS

 • písemný test z biologie orientované na člověka,
 • test fyzické zdatnosti (po úspěšném splnění testu z biologie)

Směrnice č. 9/2020

Směrnice č. 4/2021

Dodatek č. 1 ke směrnici 4/2021

B0988P24002

Zdravotně sociální péče

PS

 • písemný test z biologie orientované na člověka
 • písemný test ze základů společenských věd

Směrnice č. 10/2020

Směrnice č. 5/2021

B0913P369999

Porodní asistence

PS

 • písemný test z biologie orientované na člověka

Směrnice č. 8/2020

Směrnice č. 3/2021

B0914P369998

Radiologická asistence

PS

 • písemný test z biologie orientované na člověka,
 • písemný test z fyziky

Směrnice č. 11/2020

Směrnice č. 6/2021

 

 

Navazující magisterské studium:

 

Předpokad přijetí u studijního programu

 • Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelská péče v interních oborech - ukončené bakalářské studium,  pouze pro absolventy studijního oboru Všeobecná sestra nebo studijního programu Ošetřovatelství
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče - ukončené bakalářské studium, pouze pro absolventy oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství
 • Specializace v porodnictví - Perioperační péče - ukončené bakalářské studium, pouze pro absolventy oboru Porodní asistentka nebo Porodní asistence

Další informace viz směrnice k přijímacímu řízení.

 

Název

Forma

Přijímací zkouška

Podrobné podmínky přijeti

N5341T0016

Ošetřovatelství

obor: Ošetřovatelská péče v interních oborech

KS

 • písemný test z ošetřovatelství, psychologie, chirurgie a vnitřního lékařství

Směrnice č. 12/2020

Směrnice č. 7/2021

N0913P369997

Specializace v ošetřovatelství – Perioperační péče

KS

 • písemný test z ošetřovatelství, psychologie a chirurgie

Směrnice č. 13/2020

Směrnice č. 8/2021

N0913P369996

Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče

KS

 • písemný test z porodní asistence, klinických předmětů (gynekologie, porodnictví, neonatologie) a psychologie

Směrnice č. 14/2020

Směrnice č. 9/2021

 

 

 

Podrobné informace O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2021/2022 ve SMĚRNICÍCH pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy.

 

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ

Podle § 50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.

 

PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ

Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se nepřijatý uchazeč může proti rozhodnutí odvolat, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení písemného rozhodnutí děkana. Odvolání podává děkanovi fakulty.


 

false
Soubory ke staženíVelikost
Soubor Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka (formulář pro obory VO, PA, ZZ, ZSP)16.21 KB
PDF icon Oznámení děkanky č. 2/2021 - Prokázání schopnosti studia v českém jazyce755.68 KB
PDF icon NOVÁ směrnice č. 2/2021 (Bc., Všeobecné ošetřovatelství)223.21 KB
PDF icon NOVÁ směrnice č. 3/2021 (Bc., Porodní asistence)217.65 KB
PDF icon NOVÁ směrnice č. 4/2021 (Bc., Zdravotnické záchranářství)225.93 KB
PDF icon Dodatek č. 1 ke směrnici č. 4/2021 (Zdravotnické záchranářství)205.21 KB
PDF icon NOVÁ směrnice č. 5/2021 (Bc., Zdravotní a sociální práce)218.67 KB
PDF icon NOVÁ směrnice č. 6/2021 (Bc., Radiologická asistence)246.16 KB
PDF icon NOVÁ směrnice č. 7/2021 (NMgr.,Ošetřovatelství)218.01 KB
PDF icon NOVÁ směrnice č. 8/2021 (NMgr., Specializace v oš. - perioperační péče)217.7 KB
PDF icon NOVÁ směrnice č. 9/2021 (NMgr., Specializace v porodní asistenci - perioperační péče)217.53 KB
PDF icon Směrnice č. 7/2020 (Bc., Všeobecné ošetřovatelství)222.2 KB
PDF icon Směrnice č. 8/2020 (Bc., Porodní asistence)217.03 KB
PDF icon Směrnice č. 9/2020 (Bc., Zdravotnické záchranářství)225.84 KB
PDF icon Směrnice č. 10/2020 (Bc., Zdravotně sociální péče)218.25 KB
PDF icon Směrnice č. 11/2020 (Bc., Radiologická asistence)245.79 KB
PDF icon Směrnice č. 12/2020 (NMgr., Ošetřovatelství)217.56 KB
PDF icon Směrnice č. 13/2020 (NMgr., Spec. v ošetřovatelství - Perioperační péče)217.14 KB
PDF icon Směrnice č. 14/2020 (NMgr., Spec. v porodní asistenci - Perioperační péče)217.29 KB
true
Rozšířit fotografii: 
false