Tajemník fakulty

Ing.
Hana
Theer Vítková


Fakulta zdravotnických studií

hana.theervitkova@upce.cz
466 037 722
Odborný referent pro personální a provozní agendu

Soňa
Kučerová


Fakulta zdravotnických studií

sona.kucerova@upce.cz
466 037 753
Rozšířit fotografii: 
false