Jana Holá

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

e-mail jana.hola@upce.cz

telefon +420 466 037 737

Profesní dráha:

Doc. Jana Holá vystudovala obor management a ekonomika. Ve svém doktorském výzkumu se pak zaměřila na oblast řízení interní komunikace a implementaci modelu interní komunikace.
V roce 2017 se stala docentkou v oboru management. V současné době se zaměřuje na komunikační kompetence v ošetřovatelství, propojení managementu s kvalitou péče, implementaci systému hodnocení spokojenosti pacientů a ve spolupráci s několika nemocnicemi rovněž na implementaci systému hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Připravuje a vede kurzy komunikační kompetence pro zdravotní sestry a lékaře na manažerských pozicích. Používá převážně kvantitativní metody a podporuje implementaci principů ošetřovatelské péče založené na důkazech.

Od roku 2019 je děkankou Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Výzkumné zájmy:

  • Komunikační kompetence
  • Systém hodnocení spokojenosti pacientů a systém hodnocení spokojenosti zaměstnanců
  • Manažerské kompetence v ošetřovatelství
  • Podpora implementace principů ošetřovatelské péče založené na důkazech

Kompletní přehled publikací a projektů naleznete ZDE.

Vybrané publikace:

Web of Science:

HOLA J, MORAVCOVA M, HLAVÁČKOVÁ E. Communication competencies of hospital line management. In IDIMT 2018: Strategic Modelling in Management, Economy and Society - 26th Interdisciplinary Information Management Talks pp. 463-471

HOLA J, SPACKOVA I, MORAVCOVA M Utilization of ICT in Hospital Human Resources Management. In IDIMT-2017 Digitalization in Management, Society and Economy: 25th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2017, s. 217 - 224. ISBN 978-3-99062-119-6.

SPACKOVA I, HOLA J Evidence-based practice as a part of knowledge management in nursing. In IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz: Trauner Verlag, 2016, s. 221-228. ISBN 978-3-99033-869-8.

HOLA J, SPACKOVA I, ZAHOROVA V Increasing Employee Engagement by Assessment of Their Satisfaction. In Liberec Economic Forum 2017: proceedings of the 13th International Conference. Liberec: Technical university of Liberec, 2017, s. 188-195. ISBN 978-80-7494-349-2.

HOLA J, CAPEK J, PAVLOVA P ICT Support of the Quality Management in Hospitals. In IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz: Trauner Verlag, 2016, s. 213-220. ISBN 978-3-99033-869-8.

HOLA J, PIKHART M The implementation of internal communication system as a way to company efficiency. E+M Ekonomie a Management, 2014, 17(2), p. 161-169.

HOLA J, CAPEK J Internal Communication as a Neglected Part of ICT Management. In IDIMT-2014 Networking Societies-Cooperation and Conflict 22nd Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2014, s. 249 - 258. ISBN 978-3-99033-340-2.

HOLA J, CAPEK J Evaluation of the Relevance and Effectiveness of Internal Communication Elements. In Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economics Forum. Liberec: Technical university of Liberec, 2015, s. 261-271. ISBN 978-80-7494-225-9.

CAPEK J, HOLA J Negative Impact of ICT on the Economy and Society. In IDIMT-2015 Information Technology and Society Interaction and Interdependence. Linz: Trauner Verlag, 2015, s. 89-96. ISBN 978-3-99033-395-2.

CAPEK J, HOLA J Cybersecurity within cyberspace. In IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz: Trauner Verlag, 2016, s. 325 - 332. ISBN 978-3-99033-869-8.

Scopus:

HOLA J, MORAVCOVA M, HLAVÁČKOVÁ E. Communication competencies of hospital line management. In IDIMT 2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society - 26th Interdisciplinary Information Management Talks pp. 463-471

PAVLOVÁ P, HOLÁ J. Quality management in the perioperative care .  Osetrovatelstvi a Porodni Asistence 4(4), pp. 693-699

MORAVCOVA M, HOLA J Utilizing the Menopause Rating Scale questionnaire in electronic form for evaluating the quality of life in postmenopausal women. Kontakt, 2017, 19(1), e12-e16.

Monografie:

HOLA J Internal communication in theory and practice. Pardubice: University of Pardubice, 2017.159 s. ISBN 978-80-7560-099-8.

HOLA J PIKHART M Internal Communication Management Methods and Processes. Hradec Králové: Gaudeamus 2013.133  s. ISBN 978-80+7435-340-6

Vybrané výzkumné projekty:

Bezpečná ošetřovatelská péče (Univerzita Pardubice) – spoluřešitelka; 2019

Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester (Technologická agentura České republiky) – hlavní řešitelka; 2018 - 2021

Podpora studentů doktorských studijních programů na Fakultě zdravotnických studií (Univerzita Pardubice) – spoluřešitelka; 2018

Kvalita a bezpečí ve zdravotnictví (Univerzita Pardubice) – spoluřešitelka; 2017

Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 (Univerzita Pardubice) – spoluřešitelka; 2016

Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2015 (Univerzita Pardubice) – hlavní řešitelka; 2015

Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních (Univerzita Pardubice) – hlavní řešitelka; 2014

 

Rozšířit fotografii: 
false