Personální obsazení Interní kliniky

Personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu

Interní klinika

 

Přednosta kliniky:

MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.

Vyučující:

 

 

MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D.

MUDr. Jan Matějka, Ph.D.

MUDr. Marek Sychra

prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc.

MUDr. Jan Drahoš

MUDr. Jana Kubelková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false