Interní klinika

Interní oddělení nemocnice poskytuje komplexní léčebnou a ošetřovatelskou péči všem nemocným s akutními interními nemocemi (včetně život ohrožujících stavů) a všem nemocným s chronickými interními onemocněními. Pokud to vyžaduje závažnost zdravotního stavu, charakter onemocnění nebo potřeba specializované či superspecializované péče (zákroku) jsou nemocní odesíláni k hospitalizaci na lůžkové zařízení vyššího typu (do regionálních, fakultních nemocnic, případně specializovaných ústavů).

Rozšířit fotografii: 
false