PARDUBICKÉ RADIOLOGICKÉ KOLOKVIUM

 

Registrace: 8:00 – 9:00

 

Slavnostní zahájení, úvod: 9:00 – 9:30

Mgr. Anna Lierová a Mgr. Jaroslav Storm – přivítání

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. – děkanka FZS

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. – garant oboru RA  na FZS UPa

 Mgr. Ondřej Krahula, MBA – předseda výboru SRLA ČR

 

Vzdělávací program:  9:30 – 11:30

Mgr. Ondřej Krahula, MBA: Vzdělávání radiologických asistentů a jejich kompetence v praxi

MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.: Méně obvyklá poranění při sportu

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.:  Přínos nukleární medicíny k diagnostice sportovních poranění

Bc. Miroslav Šeda: Vyšetření sportovních úrazů na MR

MUDr. doc. Jaroslav Vaňásek, CSc.: Pohybová aktivita ve vztahu k nádorovému onemocnění

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.: Role sportu v potenciaci léčby zářením 

Mgr. Petr Pech: Práce radiologického asistenta v CBO Těchonín AČR

 

Oběd 12:30 – 13:30

 

 

Odpolední program – Vzdělávání RA: 12:30 – 15:20

Prezentace vysokých škol vzdělávajících RA

Panelová diskuze: Magisterské vzdělávání radiologických asistentů

 

Závěr a poděkování: 15:20 – 15:30

Rozšířit fotografii: 
false