Mentoring - Stínování

MENTORING - STÍNOVÁNÍ

Studenti Fakulty zdravotnických studií mají v rámci pěti pracovišť Nemocnice Pardubického Kraje a.s., Fakultní nemocnice Hradec Králové a dalších zdravotnických zařízení možnost zapojit se do projektu MENTORING - STÍNOVÁNÍ.

Na vybraných odděleních mají studenti možnost během své odborné praxe pracovat pod vedením konkrétního mentora, kdy stínují jeho běžnou pracovní činnost. Praxi plní ve směnách podle svého mentora, tedy i v noci a o víkendech. Mentor je zkušený odborník, který uvádí studenta do klinického prostředí, stává se jeho oporou, poskytuje příklady dobré praxe a pomáhá překonávat překážky. Student tak získává individuální přístup a stává se součástí celého týmu. Odborná praxe je efektivnější a přináší ucelený a reálný pohled na chod daného pracoviště.

Dosavadní zkušenosti s tímto projektem přináší pozitivní zpětnou vazbu od studentů, mentorů i managementu zdravotnických zařízení.

Rozšířit fotografii: 
false