KANDIDÁTI NA FUNKCI DĚKANA FZS - VÝSLEDKY

28. 1. 2019

Volební výsledek podaných návrhů na kandidáta na funkci děkana

Fakulty zdravotnických studií UPa na období 2019 - 2022

Návrhy byly navrhovateli podávány v období od 4. 1. 2019 do 18. 1. 2019. Následně volební komise ověřila souhlasy navržených kandidátů s jejich kandidaturou.

 

Navržení kandidáti na funkci děkana/děkanky Fakulty zdravotnických studií, kteří vyjádřili souhlas s jejich kandidaturou:

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.               (navržen devíti navrhovateli)

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.                       (navržena třemi navrhovateli)

 

Navržení kandidáti na funkci děkana/děkanky Fakulty zdravotnických studií, kteří vyjádřili nesouhlas s jejich kandidaturou:

Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.                              (navržena jedním navrhovatelem)

PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.                              (navržen jedním navrhovatelem)

doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D.                  (navržena dvěma navrhovateli)

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.                        (navržena jedním navrhovatelem)

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.                            (navržena čtyřmi navrhovateli)

 

V Pardubicích dne 25. ledna 2019    

Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D.

předsedkyně volební komise

Monika Vodová
sekretariát děkana