Kurz laické první pomoci pro širokou veřejnost

Uložit do kalendáře 23-03-2023 14:30 23-03-2023 18:30 Czech republic/Europe Kurz laické první pomoci pro širokou veřejnost Centrum péče o zdraví Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí Kurz laické první pomoci pro širokou veřejnost vedený lektory profesionály s bohatou zkušeností z praxe (v nemocnicích, na... Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395 Pardubice
23. 03. 2023 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395 Pardubice
první pomoc
udržitelnost
Kurz laické první pomoci pro širokou veřejnost

Centrum péče o zdraví Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí

Kurz laické první pomoci pro širokou veřejnost

vedený lektory profesionály s bohatou zkušeností z praxe (v nemocnicích, na urgentních příjmech, traumacentrech nebo přímo ve zdravotnických záchranných službách).
Účastníci kurzu využívají k nácviku moderní výukové modely a dostávají ty nejaktuálnější informace  z oblasti první pomoci a postupů při záchraně života v různých nastalých situacích. 

4 hodinový kurz probíhá v přátelské atmosféře, je vždy prostor pro dotazy i pro diskuzi.
 


Nikdo z nás neví, kdy se dostane do situace, která bude vyžadovat poskytnutí první pomoci. Je dobré být připraven. 


S naším kurzem získáte

  • teoretické znalosti o poskytování laické první pomoci, především o život zachraňujících úkonech,
  • praktické procvičení jednotlivých úkonů při poskytování první pomoci i život zachraňující úkony,
  • osvojíte si postupy při poskytování první pomoci v konkrétních situacích.

 

Obsah kurzu

Teoretická část se věnuje tématům: první pomoc (legislativa, dělení), tísňové linky, technická první pomoc, základní životní funkce, zajištění průchodnosti dýchacích cest, kardiopulmonální resuscitace, zástava krvácení, protišoková opatření, popáleniny, úraz elektrickým proudem.

Praktická část obsahuje: první pomoc při akutních stavech- přiblížení jednotlivých onemocnění, nácvik zacházení s pohotovostními léky a dalšími pomůckami potřebnými pro zvládnutí akutního stavu (křeče, alergie, astma, cukrovka, cévní mozková příhoda, akutní infarkt myokardu) a dále praktický nácvik život zachraňujících úkonů na resuscitačních modelech - vypuzovací manévry, zajištění průchodnosti dýchacích cest u bezvědomého, resuscitace dětí i dospělých, zástava masivního krvácení.


Termín: 23. 03. 2023 14:30 - 18:30 hod

Fakulta zdravotnických studií
Ing. Tereza Hronská Richterová
466037801