Mezinárodní projekt ERASMUS+ Klíčové dovednosti sester na operačním sále - KSMOR

30. 06. 2018

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie vyhlášený na období 2014–2020. Podporuje. V rámci tohoto vzdělávacího programu byla Česká republika přizvána k řešení projektu Key Skill Management in Operating Room - KSMOR, který se zabývá vzděláváním perioperačních sester, jejich klíčovými dovednostmi, znalostmi, postupy a mírou adaptace na operačních sálech v rámci Evropské unie.

více