Mezioborová studentská supervize

18. 9. 2020

Studentská supervize je

  • nástroj, jehož cílem je podpořit profesionální rozvoj studenta  a zvyšovat kvalitu odváděné práce 

  • určená primárně pro studenty prvních ročníků prezenčního studia, ale i pro studenty napříč všemi studijními obory FZS, je dobrovolná, otevřená, může přijít kdokoli, kdo má zájem.

 

Supervize nabízí:

  • jiný pohled na vlastní studium

  • nalézání řešení, východisek a nových pohledů

  • otevírání nových cest myšlení a forem práce

  • lepší plánování studia

  • rozpoznání neefektivních postupů

  • uvolnění napětí a předcházení syndromu vyhoření

  • ocenění, podporu, přijetí, povzbuzení, zpětnou vazbu

  • prostor pro sdílení prožitků, emocí, starostí a nejistot

 

Termíny a další detaily k projektu https://fzs.upce.cz/fzs/studentska-mezioborova-supervize

JEDEME ONLINE !!

Michaela Zákoutská
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice