Novinky

Pozvánka na AS FF UPa 22. 05. 2013
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice   POZVÁNKA   na 29. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa,   které se koná v pondělí 27. května 2013 od 16,00 hodin - videomístnost 13 038 (13. podlaží, budova EA).   Program:                Zahájení a jmenování skrutátora. Schválení programu jednání. Zpráva o hospodaření FF za r. 2012. Schválení rozpočtu FF na rok 2013. Směrnice - Pravidla pro přijímací řízení...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V pátek 17. května jednala Správní rada Univerzity Pardubice. Sešla se v nových prostorách univerzitního centra na náměstí Čs. legií, v moderní zasedací místnosti nově zrekonstruované, historicky nejstarší budovy univerzity v centru města. Kromě rozsáhlých dokumentů a právních úkonů, které ze zákona jako jeden z nejdůležitějších orgánů vysoké školy správní rada vysoké školy projednává, volila též na další dvouleté období své předsednictvo - předsedu a dva místopředsedy. Rektor univerzity...
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce FF   které se bude konat   v úterý 14. května 2013 od 13,00 hodin v kongresové hale (rektorát 3. patro, Studentská 95).   Program:     1. Představení nového Akademického senátu FF UPa     Mgr. Martina Halířová, Ph.D., místopředsedkyně AS FF 2. Zpráva o činnosti Akademického senátu FF UPa za rok 2012    Mgr. Martina Halířová, Ph.D.,...
V úterý 30. dubna se uskuteční od 13 hodin v kongresovém sále v budově rektorátu Univerzity Pardubice v Pardubicích - Polabinách přednáška s názvem "The Tugendhat House. Investigation of Materials and Surfaces, Preservation of Authenticity"  (Vila Tugendhat. Průzkum materiálů a povrchů, ochrana autenticity.), kterou přednese profesor Ivo Hammer. Přednášku pořádají Fakulta restaurování a Fakulta filozofická Univerzity Pardubice. Obsahem přednášky je jakýsi "životopis" známé brněnské vily...