Pardubický kraj ocenil práci absolventky Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

7. 12. 2021

I v tomto roce zaštítil Pardubický kraj Cenu za vynikající úroveň diplomové práce, kterou každoročně vyhlašuje pro své studenty a studentky vedení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Příslušná komise vybrala letos práci magistry Kláry Kolářové, se kterou se sešla osobně náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková a předala jí kytici a finanční dar Pardubického kraje.

 „Slečna Kolářová vystudovala obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví a své studium završila diplomovou prací s názvem Prevence vzniku infekce v místě chirurgického výkonu u pacientek v perioperačním období, kterou vedla doktorka Magda Taliánová. Děkuji za příjemné setkání a všem studentkám a studentům s podobným entuziazmem držím palce, budou velkou posilou našemu zdravotnictví,“ uvedla náměstkyně, která popřála hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.

„Největší přínos pro mě byl, že jsem se mohla podívat na operační sály nejen ve velké fakultní nemocnici, ale i v menších nemocnicích. Měla jsem možnost podívat se, jak se to dělá jinde a jak sestry pracuji v různých zařízeních. Byl to pro mě velký zážitek a poznání. Nemocnice mají své postupy, ze kterých jsem v práci vycházela a které jsem porovnávala. Dále platí, že klíčovým opatřením proti vzniku infekce je prevence,“ připomněla jeden ze závěrů práce sama autorka, novopečená magistra, která je už několik měsíců v pracovním procesu.

Zdůraznila, že klíčovým opatřením proti vzniku infekce v místě chirurgického výkonu (IMCHV) u pacientek je prevence. Ta by podle ní měla být primárním cílem porodních asistentek i všeobecných sester pro perioperační péči a taktéž veškerého personálu, který se na perioperační péči podílí. „Porodní asistentky pro perioperační péči zaujímají roli iniciátorek opatření vedoucích k minimalizaci rizika vzniku vyjmenované infekce a tím ke zvýšení kvality péče a bezpečí pacientů. Účinným nástrojem, který je zdravotnickým pracovníkům oporou v jejich každodenní praxi, jsou doporučení založená na důkazech a standardy, které z nich vychází,“ připomněla jeden ze závěrů své práce autorka. Dodala, že praktickým výstupem diplomové práce je edukační plakát, který se zaměřuje na základní, a přesto kritická preventivní opatření, která vedou ke snížení rizika vzniku IMCHV v prostředí operačních sálů.

„Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice je významným článkem řetězce škol, které připravují budoucí zdravotníky a ošetřovatele a další profese do našich nemocnic a dalších zařízení. Spolupráce kraje se vzdělávacími institucemi v této oblasti je zvláště v této náročné době velmi důležitá, protože vzdělaný personál velmi potřebujeme,“ uzavřela Michaela Matoušková.
 

Zdroj: Pardubický kraj

 

Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice