Ve zdravotnictví našel vyšší smysl i skvělý kolektiv

29. 10. 2020

Fakulta zdravotnických studií pokračuje v podpoře nelékařských zdravotnických profesí kampaní  #MISTOVETVEMSRDCI

Chceme ukázat atraktivitu a smysluplnost vysokoškolského studia zdravotnických nelékařských oborů a vysokou uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce. Formou rozhovorů, článků, reportáží a příběhů společně s námi nahlédnete do života zdravotníků.


Mgr. Jan Doležal, všeobecná sestra na Oddělení klinické a radiační onkologie

Jan vystudoval střední odbornou školu obchodu a služeb, a poté prakticky hned nastoupil do bankovního sektoru, kde zůstal celých 12 let. Práce ho přestala naplňovat a začal hledat jiný smysl toho, co dělá. Tehdy se rozhodl přihlásit dálkově do studijního programu pro vzdělávání všeobecných sester. 

Práce ve zdravotnictví se pro něj stala správnou volbou. V současné době pracuje na lůžkovém oddělení komplexního onkologického centra v Pardubické nemocnici, kde je dle svých slov součástí nejlepšího kolektivu, který ve zdravotnictví potkal.

Proč si vybral onkologické oddělení?

Během praxe na onkologickém oddělení věděl, že bude chtít svou kariéru zahájit právě tady. Onkologické oddělení má podle Jana ideální zázemí, skvělé pracovní prostředí a dle jeho představ tu funguje spolupráce sestra - lékař. Práce s pacienty je různorodá, člověk je konfrontován se smrtí, utrpením, ale i s nadějí, pokorou a šancí na úspěšné vyléčení z onkologického onemocnění.

Jaký byl nejhezčí moment v jeho studiu a kariéře?

Nejhezčí moment studia a dosavadní kariéry pro Jana bylo: „Když jsem si uvědomil, že jsem udělal správně a našel v sobě odvahu vydat se cestou poslání všeobecné sestry a vstoupit do zdravotnictví. Studium na FZS mně umožnilo dívat se na svět i na sebe jinak. Měl jsem určitou výhodu oproti čerstvým maturantům, že jsem si tento obor vybral až 15 let po maturitě, kdy jsem měl určité představy a očekávání. Také jsem věděl, že předměty, které se chystám studovat, jsou mi blízké a že práce s lidmi mě baví“.

Vzkaz pro budoucí studenty a studentky

Budoucím studentům a studentkám bych chtěl vzkázat, že profesi všeobecné sestry se navrací společenská prestiž. Moderní sestra je samostatný, odborně vzdělaný člověk, se svými kompetencemi. Je to různorodé a náročné povolání, které najde na trhu práce vždy uplatnění a pokud hledáte vyšší smysl toho co děláte, bude Vás tato práce odměňovat pocitem, že jste někomu pomohli navrátit jeho zdraví, zkvalitnit nebo dokonce zachránit život“.

Ve své práci se Jan setkal i s lidmi, u kterých byla rakovina zachycena náhodně při jiném vyšetření. V některých případech sehrála důležitou roli partnerka pacienta, která si na partnerově těle všimla něčeho neobvyklého a trvala na podrobném vyšetření u lékaře. „Vzhledem k tomu, že říjen je měsícem rakoviny prsu, chtěl bych apelovat na všechny ženy, aby v této náročné době nepodceňovaly preventivní vyšetření prsu, a pokud zrovna nemohou navštívit svého praktika nebo jiné odborné pracoviště, proveďte samovyšetření prsu doma. Návody a postupy jsou k dispozici na mnoha webových serverech“.

 #STUDUJFZS

Mgr. Miroslava Jiráková
Oddělení propagace a vnější vztahy, Fakulta zdravotnických studií