Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikováno: 04.12.2023

Přijďte si užít sváteční atmosféru a rozsvítit s námi univerzitní vánoční strom.

Zveme všechny studenty, zaměstnance a absolventy na předvánoční setkání u rozsvíceného stromečku ve středu 6. prosince.

  • V 16.40 zahájíme předvánoční ladění. Přijďte si popovídat, ochutnat charitativní svařák nebo nealko teplý nápoj, zúčastnit se vánočního tvoření nebo nakoupit dárečky s vánoční tématikou. 

Hudební doprovod zajistí DJ.

  • V 17.00  rozsvítíme univerzitní vánoční strom přání a naděje. 

Místo setkání: mezi univerzitní knihovnou a pavilonem D kolejí

Praktická informace: Platba charitativních výrobků bude možná pouze v hotovosti.

Ty nejhezčí ozdoby na náš stromeček můžete dát právě vy, naši studenti a zaměstnanci. Napište nám do 28. listopadu, jaké máte vánoční přání do formuláře. A my s ním ozdobíme náš stromeček přání.

VAŠE PŘÁNÍ


Výtěžek z charitativního svařáku spolku Rotaract club Pardubice z.s. poputuje na vybrané charitativní projekty v Pardubickém kraji.

Publikováno: 01.12.2023

Již zanedlouho vyjde letošní druhé číslo časopisu Health & Caring a bude tak završen druhý ročník jeho vydávání. U této příležitosti jsme se rozhodli se poohlédnout zpět a zhodnotit naši dosavadní cestu, včetně překážek a výzev, které se nám zatím podařilo překonat. 

Časopis jsme začali vydávat na jaře 2022 ve spolupráci tří fakult: Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa), v čele s šéfredaktorem doc. RNDr. ThLic. Karlem Sládkem, Ph.D., MBA, Jesseniovy lékařské fakulty v Martině Univerzity Komenského v Bratislavě (JLF UK), v čele s redaktorkou prof. Mgr. Katarínou Žiakovou, PhD., a Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP), v čele s redaktorem RNDr. Karlem Hrachem, Ph.D.

Paní profesorka Žiaková, která je zároveň vedoucí Ústavu ošetřovatelství JLF UK, okomentovala první dva roky vydávání časopisu následovně:


„Podarilo sa nám spoločnými silami vytvoriť prostredníctvom časopisu Health & Caring platformu pre publikovanie a šírenie nových poznatkov a výsledkov výskumu z klinickej praxe, vzdelávania, manažmentu z oblasti nelekárskych zdravotníckych profesií, čo považujem za veľmi pozitívne. Publikovanie výsledkov je zavŕšením procesu, v ktorom si výskumníci odpovedajú na otázky, ktoré si v úvode stanovili a jeho význam je v šírení a zdieľaní týchto zistení.
Spočiatku sme v časopise zápasili s nedostatkom a kvalitou príspevkov, čo sa postupne zlepšuje. Napriek tomu si myslím, že v tomto ohľade máme ešte rezervy. Vidím ich hlavne v dobrej príprave a pozitívnej motivácii mladej generácie pre vedecko-výskumnú činnosť. 
Dovoľte mi poďakovať sa touto cestou vedeniu Fakulty zdravotníckych studií Univerzity Pardubice a celému redakčnému tímu. Majú najväčšiu zásluhu na vzniku časopisu a zabezpečovaní jeho fungovanie.“ (15. 10. 2023)

Pan doktor Hrach, který je zároveň proděkanem pro rozvoj a kvalitu na FZS UJEP, naši společnou cestu zhodnotil těmito slovy:


„Potěšitelným zjištěním pro mě bylo, jak široké spektrum problémů pokrývají dodávané články - od ošetřovatelské problematiky přes jednotlivé klinické obory až po vzdělávání budoucích zdravotníků. Náročné samozřejmě bylo sehnat pro tak rozsáhlé spektrum témat fundované recenzenty, ale to se daří i díky vzájemné spolupráci vydavatelských fakult. Stejně potěšitelná je určitě i pestrá skladba autorů, kteří se co do afilace rozhodně neomezují jen na pracoviště tří spoluvydávajících fakult. A do třetice mě mile potěšilo, že se někteří autoři nebáli vytvořit svůj článek v anglické verzi. Našemu časopisu bych závěrem především popřál dostatek kvalitních předkládaných článků a tím pádem dostatek čtenářů spokojených s odbornou úrovní jeho obsahu.“ (31. 10. 2023)

Pan děkan Sládek nejenže zhodnotil dosavadní cestu od vzniku časopisu, ale také nastínil, jakým směrem se dále chceme ubírat:


„Založení a rozeběhnutí odborně-vědeckého, recenzovaného a elektronického časopisu Health & Caring se pro mě tehdy jako proděkana pro vědu a šéfredaktora časopisu stalo výzvou, která přes pozitivně stimulující překážky při realizaci již nese své plody. Přestože vidíme pouze koncový výstup, konkrétní číslo časopisu, je za tím obrovské množství mravenčí práce. Museli jsme vyladit redakční systém, nastavit vnitřní procesy hodnocení a komunikace, doladit šablony a styl – a mnoho dalšího úsilí. Zde bych chtěl poděkovat paní inženýrce Horákové. Chtěl bych také vyzdvihnout kolegialitu při jednání spřátelených fakult, které se podílejí na vydávání. Časopis je jasným signálem, že zdravotnické nelékařské profese jsou již etablovanou vědeckou komunitou, a věda neodmyslitelně patří na zdravotnické fakulty. Jelikož jsem byl zvolen do funkce děkana FZS UPCE, předal jsem roli šéfredaktora paní docentce Mandysové, která byla u zrodu časopisu. Přeji jí, aby časopis pod jejím vedením zvyšoval svoji úroveň, jeho reputace se stala mezinárodní a články byly často citované v relevantních časopisech databází, do kterých bychom si přáli časopis také zařadit.“ (21. 11. 2023)

Z těchto komentářů je patrno, že spolupráce tří fakult byla velmi dobře nastavena a chceme s ní samozřejmě pokračovat dále. Kladně lze ohodnotit i to, že naše zapojení nám umožňuje čerpat ze zkušeností dvou zemí a zejména navázat na dlouhodobé zkušenosti všech fakult, ať už se jedná o vydávání časopisu nebo např. sborníků z konferencí, včetně konferencí mezinárodních. Avšak zároveň si uvědomujeme – jak už bylo zmíněno ve výše uvedených komentářích – že naše cesta musí pokračovat dále a že je třeba si klást další, ještě vyšší cíle. Součástí je pokračování v práci na zviditelnění našeho časopisu, a to národně i mezinárodně. Na to se soustředí mj. i naše kroky usilující o zařazení do systému DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Za redakci: 
doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D. (šéfredaktorka časopisu od 1. 9. 2023)

 

Publikováno: 24.11.2023

Hledáte originální a užitečný dárek pro své blízké? 

Chcete jim dopřát něco, co jim pomůže rozšířit jejich znalosti, zlepšit kvalitu života nebo dokonce zachránit život? Pak máme pro vás skvělou nabídku!

Centrum péče o zdraví na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí DÁRKOVÉ POUKAZY na kurzy pro širokou veřejnost.

Aktuálně si můžete vybrat z této nabídky kurzů:

  • Předporodní příprava pro nastávající maminky. Tento kurz je určen pro těhotné ženy, které se chtějí připravit na porod a péči o novorozence. Dozví se mnoho užitečných informací a rad o těhotenství, porodu, šestinedělí a kojení. Navíc si vyzkouší, jak správně pečovat o miminko na na speciálním modelu a podívají se na porodní sál Pardubické nemocnice. Tyto kurzy probíhají každý měsíc (kromě letních prázdnin).
  • Laická první pomoc. Tento kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak poskytnout první pomoc v různých situacích. Naučíte se, jak zjistit stav postiženého, jak zastavit krvácení, jak ošetřit popáleniny, zlomeniny, otravy a další poranění. Také se naučíte, jak provádět život zachraňující úkony, jako je umělé dýchání a srdeční masáž. Kurz trvá 4 hodin.
  • První pomoc zaměřená na děti. Tento kurz je určen pro rodiče, prarodiče, učitele, chůvy a všechny, kteří se starají o děti. Naučíte se, jak poskytnout první pomoc dětem v případě úrazů, nemocí, alergií, dušení, krvácení, popálenin, zlomenin, otrav a dalších problémů. Také se naučíte, jak provádět život zachraňující úkony, jako je umělé dýchání a srdeční masáž u dětí. Kurz trvá 4 hodiny.

Jak zakoupit dárkový poukaz?

  • Osobně: Na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice (kontaktní osoba: Ing. Tereza Hronská Richterová, mail: tereza.hronskarichterova@upce.cz; tel. 722 950 418; kancelář č. 02050 (budova ZD, 1.patro). Platba na místě pouze v hotovosti.
  • Elektronicky: Kontaktujte Ing. Terezu Hronskou Richterovou, email: tereza.hronskarichterova@upce.cz; tel. 722 950 418. Následně budete vyzváni k uhrazení ceny poukazu převodem na účet.

Kolik stojí dárkový poukaz?

  • Cena poukazu na kurzy první pomoci je 900 Kč.
  • Cen a poukazu na Kurzy předporodní přípravy je 1200 Kč.

Kde nalezete podmínky uplatnění poukazu?


Nákup dárkových poukazů je možný do 18.12.2023.

Publikováno: 20.11.2023

Univerzita Pardubice tradičně uspořádala akce k výročí vázající se k 17. listopadu. V kampusu univerzity se u této příležitosti sešli studenti, zaměstnanci i veřejnost připomenout si události listopadu 1989 akcí Zvonění u auly, vernisáží v univerzitní galerii GU: a slavnostním koncertem Komorní filharmonie Pardubice v aule nebo Nočním během dvojic v kampusu.

"Listopad" na Univerzitě Pardubice nebyl pouze ve znamení kultury, ale i pohybu. V pondělí 13. listopadu sportovně založení zájemci prosvítili kampus čelovkami během Nočního běhu dvojic. V průběhu dne nabídla Katedra tělovýchovy a sportu univerzity v rámci Sportovního dne UPCE studentům a zaměstnancům univerzity bohatý sportovní program. O den později proběhlo předávání Standarty rektora nejlepším sportovcům a vítězům soutěží za akademický rok 2022/2023. Rektor Libor Čapek předal putovní pohár vítězné Fakultě ekonomicko-správní do rukou děkana Jana Stejskala. Kromě nejlepší fakulty rektor ocenil také jednotlivé sportovce. Výčet všech sportovců najdete na sociálních sítích Katedry tělovýchovy a sportu

Hlavní den oslav 15. listopadu zahájil slavnostní akademický obřad. Při této příležitosti rektor ocenil osobnosti univerzity, a noví docenti a doktoři obdrželi své tituly. U podvečerní vzpomínkové akce Zvonění u auly se sešla široká veřejnost, studenti a zaměstnanci univerzity. Společným zvoněním u pamětního kamene na připomínku Listopadu 1989.  Na setkání promluvil také rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek. 

Vernisáží nové výstavy v univerzitní galerii GU:. otevřeli svoji výstavu fotograf Miroslav Machotka a malíř Tomáš Lahoda.  Listopadové oslavy završil tradiční koncert Studenti za svobodu a demokracii. Komorní filharmonie Pardubice uvedla Antonína Dvořáka, Ludwiga van Beethovena a Zdeňka Fibicha. Pod vedením dirigenta Františka Macka vystoupil i houslista Petr Zdvihal.

Publikováno: 15.11.2023

Studenti a zaměstnanci se mohou opět potkat s rektorem UPCE prostřednictvím pravidelného online chatu. 

Máte otázku k dění na naší univerzitě, ke vzdělávání nebo ke studiu? Chcete něco navrhnout nebo se dozvědět? Připojte se 21. listopadu a ptejte se na to, co vás v souvislosti s univerzitou zajímá. Rektor prof. Libor Čapek bude živě odpovídat na dotazy zaměstnanců a studentů. Otázky lze pokládat už od 8.00 na níže uvedených odkazech.

Rektor bude odpovídat online od 14.00 do 15.00. 

Využijte příležitost a chatujte s rektorem UPCE. 

Publikováno: 03.11.2023

Univerzita Pardubice se opět prezentovala zájemcům o studium na mezinárodním veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Brně. Jeho návštěvníky oslovila nejen atraktivní expozicí, ale také hravými ukázkami vědy ze tří fakult. Středoškoláci, jejich rodiče i výchovní poradci se dozvěděli vše potřebné o studiu i přijímacím řízením. S uchazeči sdíleli své zkušenosti ve společné expozici UPCE současní studující.

Univerzita Pardubice od 1. listopadu otevřela možnost podávat přihlášky ke studiu pro další akademický rok 2024/2025. Informace o možnostech studia i životě na UPCE, včetně elektronické přihlášky, lze už nyní najít na speciálních stránkách Studuj na UPCE

Publikováno: 03.11.2023

Proč by pro obyvatele Evropy a Česka měla být změna klimatu téma a jak se na klima dívat jako na výzvu a příležitost. V rámci programu Udržitelná UPCE přijeli debatovat meteorolog České televize Michal Žák, který působí jako vysokoškolský pedagog na Katedře fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a publicista, režisér dokumentů Daniel Tichý.

Studenti se dozvěděli, jaký má klima a bude mít vliv na naše každodenní životy. A také, jak změnu klimatu řešit.

Hosté se věnovali i tomu, jak je to s plněním klimatických cílů České republiky vyplývajících ze Zelené dohody pro Evropu a seznámili zájemce s konkrétními projekty, které řeší klimatické změny v českých městech i ve volné krajině. 

Publikováno: 02.11.2023

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mikuláš Bek navštívil Univerzitu Pardubice. 

Na univerzitě jednal s rektorem prof. Liborem Čapkem a dalšími členy vedení vysoké školy. Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. se setkal také se zástupci vedení fakult a studentů Univerzity Pardubice.

Tématem jednání bylo financování vědy na vysokých školách, rozpočet pro vysoké školy na příští rok, a také platy akademiků. 

Publikováno: 26.10.2023

Třetí ročník mentoringového programu UPCE startuje 1. listopadu. Úvodní setkání programu, který poběží v době zimního a letního semestru, je plánováno na středu 1. listopadu 2023 od 13 hod. v bistru Laborka (budova Fakulty chemicko-technologické). Do programu je možné se hlásit na stránkách www.upce.cz/mentoring.

Mentoringový program mohou využít zejména začínající domácí i zahraniční akademičtí a výzkumní pracující, včetně postdoktorských pracujících a studujících doktorské studijní programy. Program se zaměřuje především na individualizovanou podporu pro jednotlivce formou konzultací s mentorkami a mentory. Je důležité vydefinování oblastí, které vidí vědkyně či vědec jako problematické a je nutné nalézt vhodné řešení vztahující se k výzkumu, publikování, rodinnému životu apod. 

Zahrnuje ale také vzdělávací akce. Ty se zaměřují na různá témata jako je např. sebevědomá prezentace, psaní vědeckých článků a open access, tvorba prezentací, projektové řízení, etika výzkumu a etické chování na pracovišti, duševní vlastnictví, wellbeing a rozvíjí tím znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšný profesní rozvoj.

Kromě mentoringového programu se začínající vědkyně a vědci mohou od tohoto roku také zúčastnit Univerzitní doktorské školy. V letošním roce proběhl pilotní ročník univerzitní doktorské školy ve dnech 9.-13. října 2023. V 8 blocích (1 úvodní a 7 odborných) se jí zúčastnilo celkem 48 osob. Součástí byl i neformální networkingový znalostní kvíz v klubu Áčko, ve kterém proti sobě soutěžily týmy studujících a zástupců rektorátu. Neformální způsob setkání je jedna z důležitých součástí studijního a univerzitního vědeckého života. 

Univerzitní doktorská škola nabízí vždy na začátku zimního semestru v jediném týdnu tematické bloky informací, které pokrývají základní témata profesního rozvoje. Věnuje se pozornost publikační činnosti, ochraně duševní vlastnictví a projektové činnosti. Program je určen především pro začínající studující doktorských studijních programů.

Mentoringovým programem a doktorskou školou se Univerzita Pardubice snaží zajistit, aby začínající vědkyně a vědci měli k dispozici potřebnou podporu pro rozvoj klíčových dovedností ve svém oboru a také podporu v profesním a osobním životě. Všestranná podpora a vzdělání zejména na začátku vědecké kariéry je nedílnou součástí strategie Univerzity Pardubice.

Publikováno: 24.10.2023

V dnech 18. a 19. října jsme se naše fakulta stala důležitým centrem pro zdravotnictví a vzdělání v našem kraji, a to díky již tradiční události Den krajského zdravotnictví.

První den jsme pozvali do našich specializovaných učeben žáky ze ZŠ Svítkov. Pro ně to byla jedinečná příležitost nahlédnout do světa zdravotnických profesí, kdy si mohli během dne vyzkoušet, co konkrétně jednotlivé profese obnášejí. 

Druhý den byl věnován maturantům středních zdravotnických škol a gymnázií v Pardubickém kraji. Během tohoto dne jsme jim představili bohatou nabídku studijních programů naší fakulty a ukázali, jaké možnosti se před nimi otevírají v oboru zdravotnictví.
V rámci druhého dne proběhla také prezentace zdravotnických a zdravotně-sociálních zařízení v našem kraji, která poskytují absolventům naší fakulty jedinečné uplatnění. Věříme, že se naši studenti budou na těchto místech cítit jako doma, a budou mít příležitost rozvíjet své dovednosti a vytvářet lepší budoucnost.

Celá tato událost se uskutečnila pod záštitou paní Ing. Michaely Matouškové, náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Pardubického kraje. Velké díky patří i našim skvělým studentům, kteří se aktivně zapojili do organizace a pomohli udělat z těchto Dnů krajského zdravotnictví nezapomenutelné události.