Podzimní akademické obřady FZS

23. 9. 2021

Dovolujeme si informovat, že dne 8. října 2021 se budou konat v Aule Arnošta z Pardubic slavnostní akademické obřady Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

09.00 - 10.00 - SPONZE absolventů bakalářských studijních oborů (září 2021)

STREAM: https://youtu.be/UNVNLakYkfg

 • Všeobecná sestra (PS)
 • Všeobecná sestra (KS)
 • Porodní asistentka
 • Zdravotnický záchranář
 • Radiologický asistent
 • Zdravotně-sociální pracovník

11.00 - 11.30 -  PROMOCE absolventů navazujících magisterských studijních oborů (září 2021)

STREAM: https://youtu.be/JNlgZdUoNkk

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Perioperační péče
 • Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

13.00 -14.00 - IMATRIKULACE studentů 1. ročníků v bakalářských studijních programech

 • Zdravotně sociální péče
 • Zdravotnické záchranářství
 • Radiologická asistence

15.00 -16.00 - IMATRIKULACE studentů 1. ročníků v bakalářských studijních programech

 • Všeobecné ošetřovatelství (PS)
 • Porodní asistence

 

Opatření Covid-19:

• S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci musí všichni účastníci obřadu při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou a respirátor, který je nutné mít po celou dobu obřadu.

• Před vstupem do budovy je potřeba se řídit systémem O-N-T. Tento systém je způsob, jak může osoba prokázat, že splňuje požadavky plynoucí z mimořádných opatření MZ ČR. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění. Kontrola splnění jedné ze zmíněných podmínek bude prováděna u všech osob před vstupem do budovy. Podmínky opatření zde.