Studenti studentům

26. 2. 2019

"Studuju vejšku, ale nezapomínám, kde jsem dostal základy pro své další vzdělání." 

"Studenti studentům"

.... za tímto sloganem se schovává aktivita Fakulty zdravotnických studií se zapojením svých studentů a spolupráce středních škol a gymnázií. Cíl byl jasný, představit se a pomoci středoškolákům při volbě svého dalšího studia a při rozhodnutí, jaké budou ty další důležité kroky. Dny otevřených dveří byly naplánovány, ale proč nezrealizovat setkání s potencionáními uchazeči i druhým směrem? My za Vámi a obzvláště, když setkání bude v rovině studentské.

Akci jsme připravili tak, aby mohla být realizována v měsíci lednu a únoru 2019.  Již v prosinci jsme kontaktovali  školy v Pardubickém a Královehradeckém kraji s nabídkou prezentace nabízených studijních programů, přiblížení možností, zkušeností a tipů pro studium na vysoké škole a speciálně na FZS prostřednictvím našich studentů.  Taktéž předání zcela aktuálních informací o přijímacím řízení a přípravných kurzech, ale i praktické rady (ubytování, stravování).

Spolupráce dopadla hned s několika školami a studenti tak mohli navštívit bývalé střední školy a gymnázia a předat informace kolegům studentům posledních ročníků. Ráda bych uvedla, že velkou část komunikace jsme ponechali na samotných studentech, kteří se do této akce zapojili. Díky tomu si mohli vyzkoušet, co obnáší příprava a organizace takové aktivity a nemluvě o prezentačních dovednostech, které museli předvést při téměř hodinové přednášce. Ano, měli jasně daný koncept, ale každý z nich mohl  vložit tu svou přidanou hodnotu a to je nepřenositelné. 

Studentky FZS budoucí profese zdravotnický záchranář Tereza Pešoutová a Markéta Kerberová navštívily "svou" Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě. Informace o studiu a přijímacím řízení si od nich přišli poslechnout studenti tříd Zdravotnického lycea a oboru Praktická sestra. Další zapojené byly studentky z oboru porodní asistentka Terka Žáčková a Maruška Hanyková, které v lednu navštívily Střední zdravotnickou školu ve Svitavách. V únoru pak například Nicole Pokorná taktéž studentka porodní asistence věnovala svůj čas studentům 4. ročníku Střední zdravotnické školy v Kolíně.

Vše proběhlo na výbornou. Prezentace a materiály připravené, středoškoláci a jejich kantoři též.

Jednoznačně dobře investovaný čas všech stran a zpětná vazba pro nás? O naše obory je stále velký zájem, za což jsme velmi rádi.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a za rok se těším znovu naviděnou.

 

 

Michaela Zákoutská
propagace a vnější vztahy FZS