Studenti studentům

"Studenti studentům"

.... za tímto sloganem se schovává aktivita Fakulty zdravotnických studií se zapojením svých studentů a spolupráce středních škol a gymnázií. 

Cílem je nejen představit samotnou nabídku studijních programů. Prostřednictvím studentů, v ideálním případě absolventů dané SŠ nebo gymnázia, přiblížit možnosti, zkušeností a tipy pro studium budoucím uchazečům. 

Studenti bakalářských programů navštíví Vaši školu a budou prezentovat nejen svůj zvolený studijní program.  

 

 

 

"Studuju vejšku, ale nezapomínám, kde jsem dostal základy pro své další vzdělání."
Více informací
Rozšířit fotografii: 
false