Fakultní studentská konference 2023 a ocenění studenti

14. 3. 2023

13. března 2023 byl uspořádán na Fakultě zdravotnických studií již 19. ročník studentské vědecké konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů. 


V tomto fakultním kole studentské soutěže prezentovali studenti 2. a 3. ročníků bakalářského studia a studenti magisterského navazujícího studia FZS UPCE výsledky svých výzkumů v rámci svých kvalifikačních prací. Jejich prezentace v závěru konference vyhodnotila odborná komise a ocenila ty nejlepší. 

Složení odborné komise:
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Mgr. et Mgr. Oldřich Hošek, manažer ošetřovatelské péče, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Mgr. Adéla Michková, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Mgr. Kristýna Šoukalová, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice


 

Ocenění studenti a jejich vědecko-výzkumné práce:

Kategorie bakalářského studia:

1. Anna Petráňová - Dospělé děti alkoholiků

2. Aneta Vašková - Těhotenská ztráta v druhé polovině těhotenství očima žen

3. Eva Pecháčková - Objektivizace nosní průchodnosti

 

Kategorie magisterského studia:

1. Bc. Jiří Brabenec, DiS. - Efektivita hodnocení rizika dekubitů v klinické praxi

2. Bc. Lucie Procházková - Hodnocení spolupráce pacienta s obstrukční spánkovou apnoe při léčbě přetlakovou ventilací

3. Bc. Nikola Halousková - Vyšetření chuti u pacientů s onemocněním diabetes mellitus

 

Všichni ocenění studenti zároveň postupují do Celostátní studentské konference 20. 4. 2023, na kterou vás také tímto zveme. 
 


 

Michaela Zákoutská
Centrum péče o zdraví Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice