Erasmus+

Projekt: Klíčové dovednosti na operačním sále

Základní informace

 • Program ERASMUS+, klíčová aktivita 2 – Strategické partnerství v oblasti odborného vzdělávání
 • Doba realizace 10/2016 – 9/2019
 • Mezinárodní projekt – hlavní řešitel Francie, spoluřešitelé Dánsko, Finsko, Řecko
 • koordinátor projektu: Mgr. Jana Wichsová, Ph.D.
 • Zkratka: KSMOR (Key Skill Management in Operating Room)

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytované péče na operačních sálech stanovením postupů/standardů, jejich zavedením do praxe a následnou evaluací těchto postupů/standardů.  Cílovou skupinou budou sestry na operačních sálech a akademičtí pracovníci a studenti se zaměřením na obor chirurgie a perioperační péče. Úlohou FZS UPa bude příprava dotazníkového šetření, validace dotazníku, diseminace dotazníků v ČR a analýza zjištěných dat.

Popis aktivit projektu

 • překlad dokumentace z francouzštiny do angličtiny a následně do českého jazyka,
 • metodika shodná pro všechny účastníky projektu,
 • jednání s vedoucími pracovníky spolupracujících organizací (Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Fakultní nemocnice Brno, Ústřední vojenská nemocnice Střešovice, Praha),
 • sběr dat ve zdravotnických zařízeních,
 • účast na šesti mezinárodních setkáních partnerů a prezentace výstupů projektu.
 • spolupráce s profesními organizacemi sálových sester v zúčastněných zemích.