Erasmus+: My Operating Room Nurse Coach

 

Program ERASMUS+, klíčová aktivita 2 – Strategické partnerství v oblasti odborného vzdělávání

  • Číslo projektu: 2020-1-BE01-KA202-074922
  • Doba realizace: 9/2020 – 8/2023
  • Mezinárodní projekt – hlavní řešitel Belgie, spoluřešitelé Finsko, Švédsko, Francie, Řecko
  • koordinátor projektu: Mgr. Jana Wichsová, Ph.D.
  • Zkratka: MYORCO
  • Navazuje na Erasmus+ projekt s názvem „Klíčové dovednosti na operačním sále“ (KSMOR)

Cíl projektu:

Jedná se o projekt navazující na předchozí ukončený projekt Key Skills Management in Operation Room (KSMOR). V projektu bude vytvořeno cca 150 krátkých videí (30 – 60 vteřin) zaměřených na základní dovednosti perioperačních sester na operačních sálech. Ke každému videu bude vytvořen písemný komentář s postupem. Zároveň bude vytvořen software, který pomůže ověřit perioperačním sestrám a jejich mentorům správnost postupů a umožní sebehodnocení správnosti prováděných činností.

Popis aktivit projektu:

1. Vytvoření scénářů – jednotliví účastníci projektu vytvoří předem daný počet scénářů týkajících se postupů perioperačních sester na operačních sálech, která proběhnou evaluací ze strany ostatních partnerů.

2. Vytvoření krátkých videí na základě scénářů.

3. Doplnění webu vytvořeného v předchozím projektu (KSMOR) o modul, kde budou uložena vytvořená videa. Každá perioperační sestra si může připravit svůj vlastní plán pro trénink činností na operačním sále dle přiložených videí.

4. Vytvoření softwaru jako nástroje sebehodnocení dovedností perioperačních sester. Sestra může ověřit své dovednosti získané tréninkem na základě vytvořených videí.

5. Vytvoření uživatelské příručky.

Rozšířit fotografii: 
false