Pedagogická a rozvojová činnost

 

Pedagogická a rozvojová činnost

 

Neurologická klinika se podílí na výuce studentú bakalářských studijních programů ošetřovatelství v oboru Všeobecná sestra, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě, v oboru Zdravotně-sociální pracovník v prezenční formě, v oboru Porodní asistentka v prezenční formě a v programu specializace ve zdravotnictví v oboru Zdravotnický záchranář. V rámci magisterského studia zajišťuje výuku studijního oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. Vlastní výuka je na všech úrovních zajišťována akademickými pracovníky, kteří mají velké zkušenosti jako školitelé nebo oponenti závěrečných bakalářských, magisterských diplomových i doktorandských prací. Vypisovaná témata vychází především z výzkumné činnosti kliniky a jsou každoročně uváděna na intranetu fakulty.

 

Dále se podílíme i na výuce studentů lékařské fakulty UK v Hradci Králové a na postgraduálním vzdělávání lékařů v neurologii. Úkolem kliniky je i zdravotnická osvěta široké veřejnosti.

Klinika je zapojena do projektu řešeného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zdravotnické studijní programy v inovaci. Ke klíčovým aktivitám patří inovace vybraných předmětů zajišťovaných zaměstnanci kliniky a zapojení do inovované studentské vědecké konference.

 

Odborný profil zaměstnanců neurologické kliniky, jejich výuková činnost a zapojení do rozvojových projektů jsou uvedeny na webových stránkách http://www.upce.cz/vvr/lide.html nebo se zobrazí kliknutím na jméno zaměstnance v záložce Personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu.

 

Rozšířit fotografii: 
true