Neurologická klinika

Na podkladě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví byla neurologická klinika ustanovena dne 1. 3. 2008.

 

Základem kliniky je kolektiv lékařů a sester, kteří dosáhli nejen specializační atestace v oboru neurologie, ale jsou specializováni na jednotlivé podobory neurologie, v nichž jsou uznávanými odborníky. Na klinice působí i lékaři v rámci specializační přípravy. Po stránce ošetřovatelské o neurologicky nemocné pečuje kolektiv sester, a to včetně specializované péče – MS centrum, laborantky (EEG, EP, EMG) i specializované poradny (např. neuromuskulární, cerebrovaskulární).

 

Neurologická klinika má vlastní jednotku intenzivní péče, která prošla kompletní přestavbou v roce 2012. Disponuje 8 lůžky, moderně vybaveným monitorovacím systémem, ventilátory i dalším nezbytným zařízením pro poskytování moderní intenzivní léčby v neurologii. Specifitou je přístroj umožňující terapeutickou plazmaférézu a vertikalizační robotické zařízení. Základem lůžkové péče jsou dvě stanice (1. patro - ženy a 2. patro - muži) s celkovou kapacitou 52 lůžek. Příjmová ambulance (2 vyšetřovny) je umístěna v přízemí a 2 pohotovostní ambulance jsou v suturénu v těsném sousedství JIP. EEG laboratoř disponující moderním EEG přístrojem (Walter-Graftek) a laboratoř EMG/EP (5ti kanálový přístroj Synergy firmy Medelec) jsou v přízemí. Ve 2. patře je umístěno MS centrum (více než 1000 nemocných, z nichž více než polovina je léčena moderní imunomodulační léčbou). Specializované ambulance - extrapyramidová, pro kognitivní deficity, pro záchvatová onemocnění, pro bolesti hlavy a poradna pro neuromuskulární onemocnění jsou umístěny v přízemí budovy. Nejdůležitějším úkolem s rozvíjejícím se trendem, který neurologická klinika plní, je zajištění odborné multioborové péče o nemocně s cévní mozkovou příhodou v rámci iktového centra. To sebou přináší vyhlídky dalšího rozvoje zejména neurointenzivní péče ale i dalších diagnostických a léčebných metod spjatých s problematikou cévních příhod (RTG, intervenční radiologie a RHB).

 

Rozšířit fotografii: 
false