Personální obsazení Porodnicko-gynekologické kliniky

Personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu

Porodnicko-gynekologická klinika

 

Přednosta kliniky:

doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.

Primář:

Dr. med. Germund Hensel, Ph.D.

Vyučující:

MUDr. Zuzana Navrátilová

Rozšířit fotografii: 
true