Personální obsazení Porodnicko-gynekologické kliniky

Personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu

Porodnicko-gynekologická klinika

 

Přednosta kliniky:

doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.

Zástupce přednosty kliniky
pro vědu a výzkum:

MUDr. Jitka Sobotková

Primář:

Dr. med. Germund Hensel, Ph.D.

 

 

Rozšířit fotografii: 
true