Současnost kliniky

 

Porodnicko gynekologické oddělení pardubické nemocnice bylo otevřeno v r. 1930.

Mám-li mluvit o jeho současnosti, nemohu nezmínit znamenitou práci předchozích generací sester, porodních asistentek, lékařů a primářů. V čele oddělení se vystřídali postupně primáři prof. dr. Gála (1930-59), dr. Hanousek J. (1959-63), dr. Kleisl (1963-77), dr. Michl (1977-84), dr. Bezděk (1984-85), dr. Hanousek L. (1985-2007). V r. 2003 byla budova kompletně zrekonstruována do dnešní podoby. Velkou zásluhu na této rekonstrukci měl pan prim. MUDr. Hanousek a vrchní sestra Zita Hamašová.

 

V r. 2008 se porodnicko-gynekologické oddělení po splnění náročných kritérií změnilo rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství v Porodnicko-gynekologickou kliniku. Tato změna tak vyjádřila úzké sepětí s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice při přípravě bakalářek a magister v oblasti ošetřovatelství, v porodní asistenci, ale i významný podíl na přípravě studentů medicíny Lékařské fakulty v Hradci Králové.

 

V současnosti na klinice pracuje 14 lékařů s plným úvazkem a 11 s úvazkem částečným. Klinika má 78 lůžek standartních a 3 lůžka intenzivní porodnické péče. Poskytuje velmi kvalitní péči jak v oblasti porodnické (v r. 2013 se v Lidových novinách objevila mezi 5 nejžádanějšími porodnicemi v České republice), tak v oblasti gynekologické. V r. 2012 jsme odvedli 1475 porodů a porodili 1519 novorozenců. Díky novému ultrazvukovému přístroji firmy Toshiba se nám podařilo zdokonalit vyšetření jak gynekologické, tak zejména vyšetření těhotných se zaměřením na vrozené vývojové vady a případné poruchy vývoje plodu v průběhu těhotenství. K dispozici máme i sondu pro 3D zobrazení (trojrozměrné). Taková sonda se neliší od běžné sondy dvojrozměrné (pouze měniče nejsou uspořádány v řadě ale v matici). Taková sonda pak umožňuje nasnímat data z celého objemu v poměrně krátké době, takže je dokonce možné zobrazení v reálném čase, označované jako 4D zobrazení. Takové zobrazení využíváme vedle diagnostiky i pro potěšení našich maminek, kterým zhotovujeme obrázky obličeje ještě nenarozeného dítěte.

 

Velmi úzce spolupracujeme s oddělením lékařské genetiky Dr. Bělobrádkové. Prenatální diagnostika se stále více přesouvá do prvního trimestru. Ve shodě se současnými trendy se kombinovaný prvotrimestrální screening (na rozdíl od triple testu prováděného na počátku druhého trimestru) stal nejdůležitější metodou při diagnostice aneuploidií. Těhotným ženám s pozitivním testem (UZ vyšetření spolu s odběrem krve) nabízíme invazivní vyšetření, tj. odběr choriových klků, které podezření potvrdí nebo vyloučí. Výsledek je znám do druhého dne. Součástí diagnostiky aneuploidií nadále zůstává i odběr plodové vody. Nově nabízíme i možnost zatím velmi drahého ale neivazivního stanovení karyotypu plodu stanovením fetální DNA v krvi matky. Maminkám je poskytováno i genetické poradenství při jakékoliv osobní i rodinné zátěži.

 

V gynekologii poskytujeme služby v plné šíři a to včetně nejradikálnějších onkogynekologických operací zevních rodidel, pochvy, čípku děložního, dělohy a vaječníků (87 v r. 2012). Provádíme onkogynekologické operace včetně pánevní a paraaortální lymfadenektomie. Součástí naší operativy jsou i rozsáhlé výkony laparoskopické, vysoké úrovně je i vybavení k provádění diagnostické i operační hysteroskopie. Primář MUDr. Hanousek, který zde vybudoval školící centrum pro hysteroskopii, nadále vzdělává začínající lékaře v této endoskopické technice.

 

Naší celorepublikovou doménou je provádění operací poševním přístupem. Rychlá rekonvalescence a kosmeticky výhodný výkon (bez jizvy na břiše) favorizuje tuto operační techniku. Dělohu odstraňujeme poševní cestou v 90% případů, z toho asi v 12% za pomocí laparoskopie. V roce 2009 jsme na naší klinice ve spolupráci s chirurgy prioritně v České republice odstranili žlučník, dělohu a adnexa poševní cestou metodou hybridní NOS (Natural Orifice Surgery).

 

Provádíme také celou škálu rekonstrukčních operací dna pánevního při sestupech orgánů malé pánve, včetně podpory dna pánevního plastickými materiály (síťkami). Při potížích s udržením moči provádíme urodynamické vyšetření na novém přístroji. Ve vhodných případech pak zavádíme pásku pod močovou trubici (104 operací v r. 2012).  

 

Vedle specializované urogynekologické poradny prim. Dr. med. Germunda Hensela, Ph.D. u nás pracuje i poradna pro klimakterickou medicínu, kterou vede prof. MUDr. J. Donát, DrSc, který si v tomto oboru získal uznání i za hranicemi naší republiky. V roce 2009 jsme nově otevřeli poradnu pro neplodná manželství a jsme spolupracujícím centrem centra asistované reprodukce Pronatal v Praze (vedoucí: doc. MUDr. Mardešič T., CSc.). Naše klinika tak v celé šíři nabízí našim klientkám i nejmodernější postupy asistované reprodukce.

 

Kromě vědecké činnosti, prezentování a publikování výsledků z naší kliniky (včetně publikací s IF), se podílíme i na organizování národních a mezinárodních kongresů (ESC v Praze, 2008). Prof. MUDr. J. Donát, DrSc. byl dlouho vedoucím redaktorem časopisu Klimacterická medicína. Na klinice probíhá celoročně výuka bakalářského studijního programu „obor všeobecná sestra a porodní asistentka“ i dále navazující magisterské studium „perioperační péče v gynekologii a porodnictví“.

Mimo odbornou péči o ženy se snažíme také neustále vylepšovat prostředí na naší klinice tak, aby byly budoucí i stávající maminky, jakož i naše pacientky maximálně spokojeny. Na celém oddělení je nyní dostupný bezdrátový internet, nadstandardní pokoje jsou vybaveny lednicemi, na všech pokojích je možno sledovat televizi. Návštěvy na klinice jsou možné kdykoliv a k porodům se není nutno se registrovat.

Velkou odměnou nám jsou stovky děkovných dopisů, kterých si nesmírně vážíme. Zároveň nás však zavazují v nastoupené cestě nepolevovat a špičkovou péči o ženy nejen z našeho regiónu udržet a ještě dále dle nejnovějších poznatků medicíny rozvíjet.

                           

 

                                                                              Doc. MUDr. Milan Košťál,CSc.

                                                                              přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky PKN a.s.

Rozšířit fotografii: 
false