MEDIN

Spolupráce fakulty s firmou má více aspektů.

Spolupráce s firmou Medin s. r. o. začala v roce 2013.  Vzhledem k tomu, že MEDIN je jediným českým výrobcem chirurgických instrumentů, byly do programu výuky začleněny exkurze a stáže ve výrobních a školících prostorách firmy.

Zástupci fakulty i výrobní firmy spolupracují také při formulaci témat závěrečných prací a ve výzkumu zaměřeném na perioperační péči.

Od roku 2014 probíhá testování nástrojů, v letošním roce to byl již 8. cyklus. Závěry testování jsou uvedeny již v 8 diplomových pracích.

Na tyto aktivity bude v následujícím roce navazovat seminář seznamující studenty s praktickým použitím traumatologických systémů a umožňující jim vyzkoušet si tzv. „suché“ operace na umělých kostech. Firma je připravena poskytnout studentům potřebné podmínky pro výzkum a jeho výsledky pak použít ve své další činnosti. Obě strany mají zájem v úspěšné spolupráci dále pokračovat a doufají v její rozšiřování.

 

Diplomová práce studentky je přínosná pro výrobu lékařských nástrojů.

Každoročně se během slavnostních promocí udělují nejen diplomy, ale také ceny za nejpřínosnější závěrečné práce. Na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice se letos udělovaly 4 kategorie cen: Studentská cena rektora, Studentská cena děkana, cena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a cena společnosti MEDIN. Ocenění získalo celkem 8 studentů.

 

Česká společnost MEDIN, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí chirurgických nástrojů, traumatologických implantátů a nástrojů pro stomatology, nejlépe ohodnotila diplomovou práci studentky Mgr. Kateřiny Průšové na téma Specifika péče o instrumentárium na operačním sále. Kateřina Průšová v  průběhu dvou let prověřovala podmínky používání, uchovávání a sterilizace instrumentů potřebných při operacích, probíhalo testování nástrojů a jeho vyhodnocování. Některé závěry této diplomové práce budou použity dále jako přínosné poznatky pro oddělení vývoje, technologické přípravy a konstrukce firmy MEDIN.

Rozšířit fotografii: 
false