Nursing Leadership Forum

                                   

       

 

 

 

Při příležitosti konání konference Kvalita a její perspektivy, si vás dovolujeme pozvat na Nursing Leadership Forum
v rámci iniciativy Nightingale Challenge kampaně Nursing Now, které se koná  

21. dubna 2021 od 13:00 hodin. 

 

Nursing Leadership Forum bude probíhat formou online workshopu s významnými osobnostmi českého ošetřovatelství.

Odkaz na NURSING LEADERSHIP FORUM 

Účast již přislíbili:


 

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester

Celou svou profesní kariéru věnuje oboru ošetřovatelské péče. Nyní působí na pozici náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu - hlavní sestra v IKEM Praha a současně je prezidentkou České asociace sester.

Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra ČR, MZ ČR

Během své profesní dráhy se zaměřuje na oblast ošetřovatelství a managementu v ošetřovatelství. Působila jako odborná asistentka 1. LF UK v Praze, vedla katedru managementu na Ústavu práva a právní vědy a v současnosti je ředitelkou Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání a Hlavní sestrou ČR.

Mgr. Gabriela Medunová, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, NPK, a. s.

Obor ošetřovatelské péče je od roku 1995 jejím celoživotním profesním zaměřením. Kdy se od pozice sestry u lůžka postupně vypracovala na sestru specialistku v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny na chirurgickém oddělení Pardubické nemocnice a následně do manažerských pozic  - vrchní sestry chirurgického oddělení Chrudimské nemocnice (2004-2015) a náměstkyně ošetřovatelské péče (2015 – doposud). Nyní zastává funkci náměstkyně ošetřovatelské péče v Chrudimské nemocnici  a od roku 2017 manažerky ošetřovatelské péče ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Mgr. et Mgr. Oldřich Hošek, vrchní sestra Oddělení klinické a radiační onkologie, Pardubická nemocnice

Od roku 2013 pracuje jako Všeobecná sestra na Oddělení klinické a radiační onkologie. V roce 2016 byl jmenován do funkce vrchní sestry tohoto oddělení. Své studium i kariéru zasvětil ošetřovatelské péči o onkologické pacienty. 

Mgr. Erna Mičudová, zástupce zdravotnického náměstka pro NLZP, FN Brno

V rámci své profesní dráhy se dlouhodobě věnuje oboru ošetřovatelství. Nyní působí na pozici zástupkyně zdravotnického náměstka pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve Fakultní nemocnici Brno.

Diskusi moderuje děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
 

Na Fakultě zdravotnických studií působí od roku 2009, a to v pozici vedoucí katedry informatiky, managementu a radiologie. Od 2015 byla součástí vedení v pozici proděkanky pro vědu a výzkum. Od května 2019 je děkankou. Ve své pedagogické a vědecké práci se zaměřuje na ekonomiku a management ve zdravotnictví a jak říká: "naše práce je vysoce společensky odpovědná a prospěšná, neboť se podílíme na vzdělávání důležitých odborníků, a vědecko-výzkumném rozvoji tak významných oborů jako je Ošetřovatelství".

Rozšířit fotografii: 
true