Kvalita a její perspektivy 2021

Translation:

                                                                                                                 

VI. ročník Mezinárodní konference

Kvalita a její perspektivy

s podtitulem

Odkaz Florence Nightingalové na cestě k moderní péči

21. dubna 2021

 

Konference se koná ONLINE.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnavě na Slovensku, Faculty of Nursing Ankara University v Turecku a Fakultou zdravotnických věd Univerzity Bielsko-Biała v Polsku pořádá VI. Mezinárodní konferenci s podtitulem „Odkaz Florence Nightingalové na cestě k moderní péči“.  

Fakulta v souladu s kampaní Nursing Now a s iniciativou Nightingale Challenge  zorganizuje v rámci konference Nursing Leadership Forum.

Původně byla konference plánována na duben 2020, avšak vzhledem k celosvětové pandemii Covid-19 byla o rok odložena. Rok 2020 byl rokem 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové a byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací Rokem sester a porodních asistentek.

Florence Nightingalová, známá též jako „dáma s lampou“ díky svým nočním obchůzkám pacientů, se narodila 12. května 1820. Už od mládí byla na svou dobu velmi pokroková a proti vůli svých rodičů se vydala vlastní cestou, založila ošetřovatelskou školu a povznesla roli ošetřovatelky na respektovanou profesi. Sestry a porodní asistentky na celém světě na své cestě k moderní ošetřovatelské péči dodnes v odkazu této „matky“ ošetřovatelek nacházejí inspiraci a toto významné výročí nás vede k zachování hlavního tématu konference i v roce 2021. VI. ročník konference je proto věnován moderní ošetřovatelské péči v kontextu vývoje dnes respektovaných nelékařských zdravotnických profesí.   

Účastníci konference se mohou těšit mimo jiné na zahraniční odborníky. Velký zájem vzbuzuje již nyní příspěvek doc. Kelley Anderson z Georgetown University, Washington, D.C., který je zaměřen na postavení sester v rámci zdravotnického systému v USA.

Cílová skupina účastníků: Konference je určena akademickým pracovníkům, vědcům a odborníkům, kteří se zabývají obory ošetřovatelství a porodní asistence, ale i ostatním profesionálům, kteří pracují v oblasti zdravotnické/sociální péče. Registrace na konferenci právě probíhá.

Vybrané plnotextové příspěvky budou zváženy k publikaci v supplementu časopisu Praktický lékař (ISSN 1805-4544) indexovaném v databázi Scopus (https://www.scopus.com/sourceid/17134).

 

 

Součástí Mezinárodní konference bude jednodenní XV. Celostátní vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů, která se bude konat 22. dubna 2021.  
 

Konference se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Michaely Matouškové, MPA.

 

 

false

 

Kontakty


Mgr. Miroslava Jiráková

organizace mezinárodní konference

email: miroslava.jirakova@upce.cz ; tel.: 702 131 650

 


 

Hana Štosová

příspěvky na mezinárodní konferenci a organizace studentské konference

e-mail: hana.stosova@upce.cz , tel.: 466 037 753

 

false
Rozšířit fotografii: 
true