Oddělení zdravotně sociální práce v roce 2020 uspořádalo setkání studentů, absolventů i kolegů ze spolupracujících pracovišť,

které se uskutečnilo ONLINE 25. 11. 2020 od 12:00 do 15:00 hod. 


Program pro rok 2020:

 • představení projektů a dalších aktivit studentů oboru ZSP

 • povídání absolventů - o jejich profesní dráze po ukončení studia

 • představení interaktivní pomůcky SUNBALL pro fyzický i kognitivní trénink

 • prezentaci Bc. Eriky Klimešové, která představí svou bakalářskou práci a také cestu, kterou při jejím psaní prošla. Práce na téma „Stigmatizace a sebestigmatizace v životě lidí s duševním onemocněním“ byla oceněná cenou děkanky FZS.

 • prezentaci projektu Homesharing zaměřeného na podporu rodin pečujících o děti s PAS (Rodinné Integrační Centrum z.s., Pardubice)

 • a další… 

 

Chceme:

 • zvýšit povědomí o oboru (u kolegů vyučujících i kolegů z praxe)

 • zvýšit sounáležitost studentů i absolventů s oborem a fakultou

 • podpořit motivaci nastupujících studentů ke studiu

 • propojit obor napříč ročníky

 

Zveme:

 • studenty oboru Zdravotně-sociální pracovník

 • absolventy oboru ZSP 

 • vyučující oboru ZSP

 • zástupce partnerských pracovišť výkonu praxe našich studentů

false
Rozšířit fotografii: 
true