Radiologické kolokvium 2021

PArdubické RAdiologické KOlokvium             8. listopad 2021

 

 

 

 


Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s., Fakultní nemocnici Hradec Králové, Onkologickým a radiologickým centrem Multiscan, s.r.o. a Společností radiologických asistentů ČR připravuje 3. ročník odborného setkání, jehož stálým cílem je:

  • aktivně se připojit k Mezinárodnímu dni radiologie,
  • vzdělávat se,
  • setkat se s odborníky z praxe,
  • diskutovat aktuální otázky související s oborem radiologická asistence,
  • sbližovat se a posilovat prestiž oboru.

Tématem dalšího ročníku konference v rámci Mezinárodního dne radiologie 2021 je Intervenční radiologie v aktivní péči o pacienta.

 

 

Za organizační výbor Vás srdečně zve

Mgr. Anna Lierová, Ph.D. 
Katedra klinických oborů,
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Rozšířit fotografii: 
true