Radiologické kolokvium 2020

Pardubické radiologické kolokvium
oznamuje termín konání
6. listopad 2020

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s., Fakultní nemocnici Hradec Králové, Onkologickým a radiologickým centrem Multiscan, s.r.o. a Společností radiologických asistentů ČR připravuje druhý ročník odborného setkání, jehož cílem je:

  • aktivně se připojit k Mezinárodnímu dni radiologie,
  • vzdělávat se,
  • setkat se s odborníky z praxe,
  • setkat se se vzdělavateli v oboru Radiologický asistent,
  • diskutovat aktuální otázky související s oborem Radiologický asistent,
  • sbližovat se a posilovat prestiž oboru.

Tématické zaměření druhého ročníku konference a další podrobnosti budou oznámeny.

Za organizační výbor Vás srdečně zvou
Mgr. Anna Lierová a Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Katedra klinických oborů, FZS UPa

                                

                   

Rozšířit fotografii: 
false