Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů pro přípravu na test z biologie (biologie orientovaná na člověka a genetiku):

Novotný, I., Hruška, M.: Biologie člověka pro gymnázia. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 239 s.

Jelínek, J., Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia. 9. vyd. Olomouc: 2007, 575 s.

Rosypal, St.: Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, 796 s.

 

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů pro přípravu na test z fyziky:

E. Svoboda a kol. : Přehled středoškolské fyziky, vyd. Prométheus, ISBN: 80-7196-307-0

 

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů pro přípravu na test ze základů společenských věd:

HLADÍK, J. Společenské vědy v kostce. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002. ISBN 80-7200-334-8.

KOLEKTIV AUTORŮ. Společenské vědy v kostce pro střední školy. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 80-86285-68-5.

ZUBÍKOVÁ, Z.; DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0190-6.

Rozšířit fotografii: 
false