Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů pro přípravu na test z biologie (biologie orientovaná na člověka a genetiku):

NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka. 5., rozšířené a upravené vydání. Praha: Fortuna, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1.

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2013. Odmaturuj! ISBN 978-80-7358-231-9.

KŘIVÁNKOVÁ, Markéta. Somatologie: pro střední zdravotnické školy. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0695-0.

JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2014. ISBN 9788071823384.

 + jakákoliv další aktuální vydání biologie pro gymnázia a biologie člověka.

 

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů pro přípravu na test z fyziky:

E. Svoboda a kol. : Přehled středoškolské fyziky, vyd. Prométheus, ISBN: 80-7196-307-0

 

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů pro přípravu na test ze základů společenských věd:

ZUBÍKOVÁ, Z.; DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 1. vyd., 2007. ISBN 978-80-253-0190-6.

DUFEK, P.; DRNEK, M.; DVOŘÁK, J. Společenské vědy pro střední školy – 2. díl – učebnice. Brno: Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-152-7.

ZUBÍKOVÁ, Z.; DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, dotisk 1. vyd., 2017. ISBN 978-80-253-0190-6.

Rozšířit fotografii: 
false