Táborové zážitky z Krasnice 2019

První ročník dětského tematického tábora je úspěšně za námi.  "Nemocnice na kraji Krasnice" hostila 26 dětí, které si užily parádních 14 dní. Na přípravách a realizaci opravdu pestrého táborového programu se podíleli kromě hlavní vedoucí Jindry Holekové také naši studenti a absolventi a další zaměstnanci fakulty Pavel Budiš, Zuzka Červenková, Iveta Černohorská, Míša Zákoutská, Anička Lierová, Lucka Chrudimská a Bára Faltová.

Správný dětský tábor má provázet celotáborová hra i na tom našem tedy nemohla chybět. Každé dítko bylo na jejím počátku přijato do Nemocnice Na kraji Krasnice jako nový člen zdravotnického týmu, který musí projít obsáhlým praktickým překvapivě čtrnáctidenním nácvikem. Nechybělo ani řádné podepsání speciální dohody :-). Vznikly tak 4 týmy, které od základu začaly budovat své vlastní nemocnice. Aby mohly týmy získat jednotlivá oddělení a speciální zařízení např. rentgen, sanitku nebo dokonce vrtulník, musely plnit úkoly a své výhry vybojovat v soutěžích.

Děti si mimo zážitků, často zcela nových a zajímavých informací a dárečků odnesly z tábora také speciální osvědčení o účasti a absolvování zdravotnické praxe. Jsme moc rádi, že se jim tábor líbil. A jak to víme? Napsaly nám to sami ve svých vzkazech.

Věříme, že se děti nejen dobře bavily, ale osvojily si i znalosti a návyky dobré pro život, například základy ošetření různých zranění, jak se zachovat, když potřebuje někdo poskytnout první pomoc, ale třeba i jak si správně umýt ruce nebo pečovat o své zoubky. Chtěli jsme jim společnými aktivitami připomenout další podstatné a neméně důležité věci a to jak pracovat v týmu nebo si vzájemně pomáhat.

Všichni budeme mít určitě na co vzpomínat.

Těšíme za rok na viděnou.

 

 

                                                                                                                                                                                                           Michaela Zákoutská, Centrum péče o zdraví FZS

Rozšířit fotografii: 
true