Fakulta zdravotnických studií pravidelně podává žádosti na Agenturu pro zdravotnický výzkum Ministerstvo zdravotnictví (AZV ČR), Technologickou agenturu České republiky (TA ČR) a Grantovou agenturu České republiky (GA ČR).

Grantové studie v rámci  TA ČR řešené na Fakultě zdravotnických studií v letech 2018 - 2021:

Téma: Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester

Cíl: Cílem projektu je vytvoření Kompetenčního modelu pro vzdělávání a výkon profese všeobecná sestra a Certifikované metodiky pro stanovování potřeby personálního zajištění profese všeobecných sester pro zajištění zdravotní péče v kontextu demografických změn v České republice a návrhů na optimální počty studentů, kteří by měli být v příštích letech přijímáni do kvalifikačního studia Všeobecná sestra (VOŠ a VŠ). Záměrem řešitelů je analýza a optimalizace kompetencí, potažmo vzdělávání všeobecných sester. Projekt proto bude probíhat ve dvou oblastech, a to v oblasti analýzy kompetencí (odborné způsobilosti) a v oblasti stanovení a predikce potřebného počtu všeobecných sester. Obou výstupů bude dosaženo v průběhu roku 2020.

Období řešení: 2018 - 2021

Hlavní řešitelka: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Interní spoluřešitelé: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.; Ing. Iva Špačková;

Spoluřešitelé projektu: Vysoká škola ekonomická v Praze; Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice

Soubory ke staženíVelikost
Soubor Granty 45.56 KB
true
Rozšířit fotografii: 
false