Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury Univerzity Pardubice

Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury Univerzity Pardubice

Interní grantová agentura Univerzity Pardubice (IGA UPa) organizačně zajišťuje Studentskou grantovou soutěž (SGS). Rozhoduje o podpoře specifického vysokoškolského výzkumu, studentských projektů a studentských vědeckých konferencí na Univerzitě Pardubice.

SGS je financována zejména z účelové podpory poskytované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy podle stanovených pravidel.

Projekty řešené v roce 2018:

Téma:  Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií

Cílem projektu je podpořit studenty doktorského studia při uskutečňování jejich výzkumu a realizaci disertační práce. Cíle v rámci studentských prací zahrnují:

 

 1. Sledovat bolest jako indikátor kvality ve vybrané nemocnici - Mgr. Zuzana Červenková
 2. Zjišťovat spokojenost hospitalizovaných dětí - Mgr. Iveta Černohorská
 3. Zhodnotit kvalitu života u pacientů s ischemickou chorobou srdeční - Mgr. Jan Pospíchal
 4. Sledovat kvalitu života u pacientů s Crohnovou chorobou - Mgr. Hana Ochtinská
 5. Sledovat kvalitu života žen léčených pro nádorové onemocnění prsu - PhDr. et. Mgr. Ivana Duková
 6. Zjistit uživatelskou přívětivost navržené ošetřovatelské dokumentace pro klienty z minoritních skupin - Mgr. Zuzana Škorničková

 

Hlavní řešitelka:  Petra Mandysová MSN, Ph.D.
Spoluřešitelé:  Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.;  doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.; Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. ; Mgr. Věra Záhorová, Ph.D. ;
Interní doktorandi: Mgr. Iveta Černohorská; Mgr. Zuzana Červenková; PhDr. et. Mgr. Ivana Duková; Mgr. Hana Ochtinská; Mgr. Jan Pospíchal; Mgr. Zuzana Škorničková;

 

 

Téma: Posuzování zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii a intenzivní péči

 1. Hodnocení kvality života pacientů s nedoslýchavostí
 2. Zmapování a ověření funkce dostupných osobních ochranných prostředků proti hluku
 3. Mikrobiální osídlení dolních cest dýchacích u pacientů s umělou plicní ventilací
 4. Screening sluchu novorozenců
 5. Hodnocení kvality života a dalších parametrů u pacientů s karcinomem hrtanu (WHOQOL-BREF, EAT10, vyšetření hlasového pole)

 

Hlavní řešitel: Mgr. Vít Blanař, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.;

Studentky magisterského studia: Bc. Iva Benešová;  Bc. Sandra Chovítková; Bc. Petra Karešová; Bc. Karolína Komendová; Bc. Soňa Součková, DiS.;  Bc. Kateřina Szmeková;

 

 

Téma:  Bezpečná perioperační péče

 1. Prevence IMCHV v souvislosti s předoperační přípravou
 2. Dodržování pravidel hygieny rukou v perioperační  péči
 3. Senior na operačním sále  -  rizika perioperační  péče o osoby vyššího věku
 4. Hodnocení normotermie u operačních výkonů na ORL pracovišti
 5. Prevence rizik související s používáním elektrochirurgických přístrojů
 6. Péče o tělesnou teplotu pacientek v perioperačním období
 7. Management kvality a rizik perioperační péče ve vztahu perioperačním sestrám

Hlavní řešitelka: Mgr. Jana Wichsová, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.; PhDr. Magda Talianová,Ph.D.;

Interní doktorandka: Mgr. Petra Pavlová;
Studentky magisterského studia: Bc. Andrea Benešová; Bc. Dominika Cvejnová; Bc. Michaela Hambergerová; Bc. Andrea Horáková; Bc. Kateřina Langrová; Bc. Romana Šrajerová;

 

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
true