Spolupráce s IKEM - nejen skvělé praxe pro studující Všeobecného ošetřovatelství i Perioperační péče

17. 2. 2023

Studentky navazujícího programu Perioperační péče vyráží do pražského IKEM na exkurzi i na praxi. Nabídka pracovní pozice po studiu přichází hned po té. 

IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny je jedním ze spolupracujících subjektů v rámci studijních praxí.

"Je to v pořadí už druhá exkurze na tamní operační sály," říká garantka odborné praxe Perioperační péče na FZS UPCE PhDr. Iva Marková.  "Za startem této spolupráce stojí paní děkanka  docentka Jana Holá, která iniciovala a dojednala první návštěvu a exkurzi s náměstkyní ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu v IKEM PhDr. Martinou Šochmanovou." 

"Nyní tedy pokračujeme v této iniciativě a po vzájemné domluvě proběhla pro studující druhá exkurze na operačních sálech transplantačního a kardiochirurgického centra . Vždy se o nás s velkou ochotou stará vedoucí sestra Mgr. Blanka Motyčková ze sálu transplantačního centra," doplňuje a touto cestou děkuje PhDr. Marková

"Velmi si vážíme možnosti dalších exkurzí nejen pro naše studenty, ale také toho stěžejního, a to je možnost výkonu odborné praxe na operačních sálech na takovém význameném pracovišti, jakým  IKEM - Institut Klinické a Experimentální Medicíny jednoznačně je," reaguje děkanka Jana Holá

Prostředí operačních sálů je na vysoké úrovni a velice specializované, spojuje špičkové pracoviště s výzkumen pro ČR.

 

Na fakultu přichází i zpětná vazba z různých zdravotnických zařízeních z vedoucích pozic. Velmi často potvrzuje skvělou spolupráci, ale také výborně připravené studující, kteří jsou plnohodnotnými členy týmu.
Je léty ověřeno, že jak se student osvědčí na praxi, ovlivní jeho šance na uplatnění na daném pracovišti.  Právě studující může ovlivnit, z jak velkého množství pracovních nabídek bude v budoucnu vybírat svého zaměstnavatele.


Studentky bakalářského programu Všeobecného ošetřovatelství 

Jednu z nich pro Vás se souhlasem autorky uvádíme, pouze jména studentek jsme neuvedly celá.
 


"Dobrý den paní profesorko,

v termínu od 14. - 25. 2. 2022 jsem na oddělení JIP Kardiochirurgie v IKEMu měla vaše studentky na odborné praxi.
Jmenovitě šlo o studentky Petru ..., Adélu ..., Kateřinu ... a Sáru ....  Po dlouhé době jsem měla na praxi studentky takhle pracovité, milé a ochotné ke všem okolo sebe. 
Vždy byly usměvavé a upravené.  Mimo tyto vlastnosti musím říct,  že naše oddělení je docela těžké jak na rychlost, tak i na znalosti. Vaše sestřičky byly schopné pracovat v našem rytmu a zároveň měly dostatek odborných znalostí. Aktivně se snažily získávat nové znalosti i dovednosti a velmi rychle zapadly do kolektivu.

V současné době mám 42 sestřiček a všem bylo líto, že praxe těchto studentek končí.

Studentky jsem chtěla moc pochválit a Vám poděkovat, že vychováváte takové sestřičky.

S pozdravem Jindřiška Hřívová, staniční sestra odd. KKCH JIP"


 

Není co dodat, snad jen, velmi děkujeme našim studentům a studentkám, že své Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice dělají i touto cestou dobré jméno.

 

 

 

Michaela Zákoutská
Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice