Oddělení managementu a radiologie

Cílem oddělení je připravovat a realizovat studijní programy umožňující získání vzdělání a profesní kvalifikace k výkonu zdravotnického povolání v souladu s kritérii a požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropské unie a národních právních norem. Snahou je koncipovat nabídku studijních programů a oborů tak, aby respektovala potřeby a požadavky praxe. Vzdělání v oboru Radiologický asistent se za dobu jeho existence v Pardubicích stalo trvalou součástí nabídky studijních oborů. Studium každoročně úspěšně zakončí několik desítek mladých odborníků, o které je v praxi trvalý zájem.

Studium


Nabízené obory

V současné době nabízí Katedra klinických oborů studijní programy Specializace ve zdravotnictví v oborech: Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář, oba v prezenční formě. 

Informace o oborech

Profil absolventa

Cílem studia studijního oboru Radiologický asistent je získat potřebné znalosti k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékařském ozáření.

Podrobnosti

Zajišťované předměty

Oddělení radiologie zajišťuje výuku odborných předmětů z oblasti radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny a teoretických předmětů profilujícího základu.

Výuka předmětů

Organizace výuky

Posluchárny i učebny jsou vybaveny moderními audiovizuálními technologiemi, vybavení odborných učeben se vyvíjí v souladu s aktuálními možnostmi a trendy. 

Podrobnosti

Témata závěrečných prací

Témata závěrečných prací vypisovaná na Oddělení radiologie vychází z profilu absolventa studijního programu Radiologický asistent a z odborného a vědecko-výzkumného zaměření akademických pracovníků oddělní. Obhájené bakalářské a diplomové práce jsou k dispozici dle oborů katedry.

Závěrečné práce

Odborné učebny

Fotografie z jednotlivých učeben a popis učeben.

Podrobnosti

Věda a výzkum


Zaměření

Zaměstnanci katedry nabízejí odbornost především v oblasti interní a manažerské komunikace, statistiky a matematických metod, farmakologie a doplňků výživy.

Zaměření

Spolupráce na projektech

V seznamu jsou uvedeny současné projekty a projekty, na kterých se podíleli členové katedry v posledních letech. Další informace o zapojení do projektů lze nalézt na osobních profilech zaměstnanců.

Projekty

Spolupráce


Spolupráce katedry

Praxe

Mezinárodní spolupráce

V současné době má fakulta v programu Erasmus uzavřené dohody s 15 partnery na 14 zahraničních univerzitách v 9 evropských zemích. 

Projekt ERASMUS
Rozšířit fotografii: 
true

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!