Oddělení urgentní péče

Pracovníci oddělení spolupracují při výuce především pro studijní program zdravotnické záchranářství. Podílejí se ale i na výuce předmětů souvisejících s akutní medicínou pro ostatní studijní programy.


 

Studijní program zdravotnické záchranářství

 Zdravotnické záchranářství | Studuj UPCE

 

 

Spolupráce s klinickou praxí

Oddělení urgentní péče spolupracuj nejen se čtyřmi klinikami, které pod KKO náleží, ale i např. s následujícími zařízeními:

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice

 ARO | Pardubická nemocnice (nempk.cz)

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (fnhk.cz)

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

 zzspak.cz

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (zzskhk.cz)


 

Další spolupráce a praktická výuka

Neoddělitelnou součástí studia je příprava tělesné zdatnosti. V této oblasti katedra úzce spolupracuje s Katedrou tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice (organizace přijímacích zkoušek, výuka tělesné výchovy, organizace kurzů).

Významnou aktivitou, kterou katedra pravidelně několikrát do roka připravuje a organizuje jak pro studijní program zdravotnické záchranářství, tak pro všechny ostatní bakalářské studijní programy na fakultě, jsou modelové situace v přednemocniční péči a v poskytování první pomoci. Pro studenty jiných fakult Univerzity Pardubice katedra nabízí volitelný předmět Základy laické první pomoci. Výuka specializovaných předmětů zaměřených na urgentní medicínu probíhá v učebnách ZD 35 a ZD 24. Učebna ZD 24 má upravený nábytek na simulaci zástavby sanitního vozu a vyučují se zde činnosti prováděné v přednemocniční péči. Praktické nácviky také probíhají přímo v sanitním voze, který je fakulty.

Pracovníci oddělení urgentní péče

Mgr. Iveta Černohorská,

Mgr.
Iveta
Černohorská


Fakulta zdravotnických studií

iveta.cernohorska@upce.cz
466 037 802
Mgr. Jindra Holeková, DiS.

Mgr.
Jindra
Holeková
,
DiS.


Fakulta zdravotnických studií

jindra.holekova@upce.cz
466 037 748
Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

Mgr.
Jan
Pospíchal
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

jan.pospichal@upce.cz
466 037 800
Mgr. Martina Rabová

Mgr.
Martina
Rabová


Fakulta zdravotnických studií

martina.rabova@upce.cz
466 037 802

Mgr.
Patrik
Zelinka


Fakulta zdravotnických studií

patrik.zelinka@upce.cz
466 037 748
Rozšířit fotografii: 
false